avtal
Avtal

Nu ska lärarnas arbetsmiljö bli bättre

Nu går lärarfacken in i avtalsförhandling med SKL om hur man ska lösa skolans utmaningar och förbättra arbetssituationen. Åsa Fahlén är kritisk till SKL:s yrkande om vad de vill med svensk skola.
– Jag tycker att de verkar helt oförstående till vad som behövs göras för att lösa lärarbristen, säger LR-ordföranden.

Det här vill lärarfacken:

Höj lärarnas löner

Lönerna måste fortsätta uppvärderas. Konkreta åtgärder krävs för att åtgärda omotiverade löneskillnader som uppkommit på grund av de statliga lönesatsningarna. Arbetsgivarna måste även ge erfarna lärare en löneutveckling så att de väljer att stanna i yrket och att kontinuiteten i undervisningen för eleverna därmed säkras. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen, så att lärarbristen stopaps.

Bättre arbetsmiljö

Lärare och studie- och yrkesvägledare har en arbetssituation med tuff arbetsmiljö, något som ofta leder till alltför höga sjuktal. Därför måste vi få ett avtal som ger bättre arbetsvillkor. Vi vet att lärare är beredda att ta ett stort ansvar för skolans samhällsuppdrag, men vi vet också att de behöver rätt förutsättningar för att klara detta. Arbetsgivarna måste bland annat vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med de höga sjuktalen.

Professionsprogram som stöttar lärarna fullt ut

Samhällets krav, liksom elevers och lärares behov, innebär att vi måste ha ett avtal som stärker professionens förutsättningar och yrkets attraktivitet. Därför måste lärares möjlighet att utvecklas under hela yrkeslivet stärkas. Parterna måste följa och bidra till detta, så vi får ett professionsprogram som stöttar lärarna fullt ut.

Med start i januari kommer Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet sitta i förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om ett nytt avtal gällande löner och villkor och vad som behöver åtgärdas för att svensk skola ska kunna möta utmaningarna. 

Facken har överlämnat ett gemensamt yrkande till arbetsgivaren inför förhandlingarna, och mottagit ett motsvarande yrkande från SKL.

– Under måndagen växlade vi yrkanden med SKL och det är slutet på ett rätt långt och omfattande förberedelsearbete som är början på något ännu större. I januari kommer vi att börja förhandla. Då kommer vi att börja fördjupa oss i yrkanden och hur vi ska kunna ta det vidare, säger Peter Henriksson, förhandlingschef på Lärarnas Riksförbund.  

Avtalsförhandlingarna handlar om lön och villkor, och omfattar över 200 000 kommunalt anställda medlemmar i både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. De två stora punkterna vid förhandlingarna är att höja lärarnas löner och nå en bättre arbetsmiljösituation.

– Lärare måste få möjligheter att leverera kvalitativ undervisning och att göra det utan att stressa ihjäl sig. Vi ser en frustration över att man har ett övermäktigt uppdrag arbetsmässigt. Det måste man göra någonting åt. Sedan har vi lönefrågan. Vi måste se till att det är fler som får upp sina löner. Men den absolut viktigaste frågan är arbetsmiljöfrågan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Utgångspunkten i Lärarnas Samverkansråds yrkande är att Sveriges framtid byggs i skolan. Det är i mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög kvalitet, som grunden läggs för ett demokratiskt samhälle.

– Vårt, LR och Lärarförbundet, gemensamma yrkande präglas av att vi ser att skolan är i ett minst sagt problematiskt läge. Skolan står inför stora utmaningar och har stora problem. Nu krävs det allvarligt menade åtgärder med det centrala avtalet som grund för att komma till rätta med problemen både kortsiktigt och långsiktigt, säger Peter Henriksson.

Utmaningen med förhandlingarna enligt Åsa Fahlén blir att få SKL att förstå allvaret kring vilka utmaningarna är och vad som behövs.

– Vi skulle också kunna vara förutsägbara och säga att vi bara vill ha mer pengar och mindre arbete – men vi har tankar och idéer som handlar om att vi vill vara med och ta ansvar för svensk skola. Det är klart att det i grund och botten handlar om våra medlemmar villkor. Men det stannar inte där.

Hon menar att det är klart att svensk skola bara ska ha behöriga legitimerade lärare i varje klassrum men att hur vi än gör så kommer vi inte vara där inom en snar framtid.

– Det kommer att ta tid. Ska det vara en bra förhandling så handlar det om parter som inte bara kör gamla tröttsamma argument. Utan som faktiskt kommer med lite nya innovativa idéer, säger hon och tillägger:

– Kör vi på i samma hjulspår då är jag otroligt orolig för framtiden. Vi ser redan i dag att det inte fungerar, vi har just nu en generation av elever som inte kommer att få en så bra skolgång som de skulle kunna fått.

Vad tycker du om SKL:s yrkande?

– Man blir trött när man hör deras yrkande. SKL:s yrkande är så tråkigt förutsägbart. Jag tycker det framstår som om de inte inser att svensk skola har särskilda behov. Det verkar saknas vilja att se detta. Jag tycker även att de verkar helt oförstående till vad som behöver göras för att göra någonting åt lärarbristen. Både se till att nuvarande anställda stannar kvar, men också se till att locka nya. Det har inte förstått vad de vill med svensk skola, säger Åsa Fahlén.

Läs mer på LR:s webbplats om vägen till ett kollektivavtal.

Kommentera