snabbsparet_umea

Den första gruppen har avslutat utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet.

Snabbspår

Nu tar fler nyanlända snabbspåret till läraryrket

Snabbspåret vid Umeå universitet har blivit en succé för nyanlända lärare. 
Den första gruppen har avslutat utbildningen – och redan nu har en fjärdedel fått vikariatjobb.

Snabbspåret

Snabbspåret är en satsning i samverkan mellan sex lärosäten, arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen samt Arbetsförmedlingen.

Stockholms universitet är det lärosäte som har det nationella samordningsansvaret. Övriga medverkande lärosäten är Göteborgs universitet, Malmö högskola, Linköpings universitet, Örebro universitet, Umeå universitet.

Lärosätena har gemensamt utvecklat uppdragsutbildningen med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, lärarens arbete samt didaktik och lärande.

Källa: Umeå universitet

I april 2017 startade Snabbspåret vid Umeå universitet för 40 utländska lärare och förskollärare. Utbildningen har bedrivits på uppdrag av Arbetsförmedlingen och genomförs för första gången på distans för nyanlända som har mycket goda kunskaper i arabiska och en utländsk lärarutbildning med sig i bagaget.

Deltagarna kommer från länder som Syrien, Libanon, Irak, Palestina, Eritrea och Somalia. Utbildningen syftar till att nyanlända med examen och erfarenhet som lärare ska få den kompletterande utbildning de behöver för att snabbare kunna etablera sig som legitimerade lärare i Sverige.

Nu har den första gruppen avslutat sin utbildning efter 26 intensiva veckor.

– Det var en stor utmaning för oss men vi lyckades. Alla 40 deltagare som påbörjade kursen stannade kvar och genomförde hela utbildningen. Det är utomordentligt bra. Varje person som har kommit hit och utbildat sig har sina erfarenheter, ingen historia är den andra lik, säger Ahmad Hussein, lärare och projektledare för Snabbspåret.

Varför har utbildningen gått så bra tror du?

– Det finns stor erfarenhet bland oss som jobbar med Snabbspåret. Jag har till exempel jobbat som tolk i över 20 år och har jobbat med flyktingar under hela min tid i Sverige. Jag är själv flykting, säger han.

Ahmad Hussein berättar att några deltagare ibland kunde ringa hem till honom mitt i natten och berätta om sin oro kring utbildningen och anpassningen i Sverige.

– Några sa att de hade bestämt sig att hoppa av utbildningen, på grund av svårigheter hemma i familjen. Men jag lyckades övertyga dem om att det inte var någon fara och att vi skulle hitta en lösning. Det gjorde inget om man missade praktiken i tre dagar – då fick vi kompensera det på något annat sätt på lektionerna.

Lärarna Ahmad Hussein och Dunia Kadhim.
Lärarna Ahmad Hussein och Dunia Kadhim.

Är flexibiliteten viktig i en sådan här utbildning?

 – Den är enormt viktig, det kan vara det viktigaste. Som projektledare måste man vara redo för alla möjliga deltagarsamtal och finnas där hela dygnet för dem, säger han.

Dunia Kadhim har också varit med på resan som lärare och har undervisat den första gruppen.

– Det var ett väldigt intensivt jobb för mig som lärare, eftersom de som studerade hade med sig olika nivåer av språket när de kom till oss. Målet var att alla skulle förstå skolsystemet på både arabiska och svenska. För språket och innehållet hör ihop, säger hon.

– En del deltagare hade inte ens gått SFI, utan de hade börjat gå vår utbildning. Det var ett väldigt intensivt jobb, men vi lyckades förena alla som låg på olika nivåer – och de som tog examen kan nu skriva, läsa och prata svenska.

Eftersom skolsystemet i Sverige skiljer sig mycket från länder som Syrien och Libanon har det varit stort fokus på att förstå just det svenska skolsystemet.

– Men det har även varit stort fokus på hur vi behandlar barnen i skolan i Sverige. Det var det viktigaste och allt hänger ihop. Eftersom deltagarna är i olika åldrar och kommer från många olika länder har alla med sig olika traditioner, religioner, och språk.

Snabbspåret har redan gett effekt. Bara några dagar efter examen har tio stycken av deltagarna fått jobb som vikarier på skolor, och ytterligare sju ska läsa vidare på universitet.  

Kommentera