blyertspenna_och_suddigum_skriva
Vallöfte

Nu utreds läsa-räkna-skriva-garantin

Regeringen börjar i dag utreda läsa-skriva-räkna-garantin, som ska införas 2017. Men den svenska skolan behöver handling – inte fler utredningar, menar Bo Jansson, ordförande för LR.

Decemberöverenskommelsen höll när vårbudgetändringen igår röstades igenom. Regeringen kan därför nu börja använda den egna budgeten och en utredning tillsätts omgående för att utreda ett av utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) stora vallöften: läsa-skriva-räkna-garantin.

 – Vi ser att vi i dag ger mest stöd i nionde klass. För många elever har då läraren länge identifierat att den här eleven behöver extra stöd, men de små svårigheterna som fanns har hunnit växa till stora problem och eleverna har väldigt svårt att hinna ifatt. I de bästa skolsystemen i världen ger man istället stöd i de tidiga åren, i ettan, tvåan och trean, säger han till Sveriges Radio.

Läsa-skriva-räkna-garantin innebär att elever redan från förskoleklass ska kunna garanteras det stöd eller särskilda stöd de behöver för att klara målen i svenska och matematik när de går ut lågstadiet.

Utredaren ska nu se över regelverken och utforma ett förslag för hur garantin ska vara utformad.

– Det ska inte vara så att stödet först dyker upp när betyget börjar bli aktuellt, det ska vara kopplat till det pedagogiska behovet, när man ser att eleven behöver lite extra stöd för att få med sig läsningen, skrivningen och räkningen, säger Gustav Fridolin till Sveriges Radio.

Garantin ska införas tidigast hösten 2017. Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson vill dock se mer handlingskraft.

– Det behövs inte fler utredningar, det behövs handling, säger han otåligt.

– Jag är bekymrad för svensk skola. Vi har haft en ny regering i över ett halvår och fortfarande ser vi främst besked om nya utredningar, istället för konkreta beslut och handling som leder till förändring.

I dag ges mest stöd till eleverna först i årskurs nio. Lärarnas Riksförbund har länge påpekat att stödet måste komma tidigare.

– I exempelvis Finland ges stödet mycket tidigare och där ses det som en rättighet och inte som en stigmatisering, eller ett ”utpekande”. Vi har haft en konstig syn på tidigt stöd under alltför lång tid, säger Bo Jansson.

Därför välkomnar han själva initiativet.

– Det är givetvis väldigt vällovligt att regeringen vill att alla elever ska få det stöd de behöver – och redan i dag faktiskt har rätt till – för att kunna klara kunskapskraven i svenska och matematik när de går ut lågstadiet, säger Bo Jansson.

Kommentera