10-årig grundskola

Ny avhandling talar mot skola för sexåringar

Den pedagogiska poängen med en övergång mellan förskola och skola går förlorad om förskoleklassen omvandlas till skola med prestationskrav, enligt en ny avhandling vid Linnéuniversitetet.

Barns övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter. Det är titeln på den nya avhandling som undersöker hur barnen själva upplever övergångarna mellan förskola, förskoleklass och den obligatoriska skolan.

Avhandlingen beskriver förskoleklassens roll i sammanhanget som en övergångszon. Där får barnen ett år på sig att anpassa sig till nya förutsättningar utan yttre krav på prestation, och därför blir deras övergång till skolan mjukare. Både vad gäller undervisning och kamratrelationer.

Bakom avhandlingen står Helena Ackesjö, utbildad fritidspedagog, tidigare lärare i förskoleklass och numera lärare och forskare på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

”Dagens utbildningspolitiska förslag och reformer tenderar att gå i linje med en utveckling av ett granskningssamhälle där formaliserad undervisning, tidigare betyg och ökad bedömning betonas mer och oftare än hur vi ska behålla och vidareutveckla barns intresse, lust och nyfikenhet att lära.” står det i ett pressmeddelande.

Samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna är för att göra förskoleklassen till en del av den obligatoriska skolan.

Helena Ackesjö disputerar på avhandlingen den 12 september. 

Kommentera