domarklubba-810
Sollentuna

Ny dom mot knuffande lärare – varnas

 Den lärare som tidigare friats av lärarnas ansvarsnämnd och av förvaltningsrätten efter att ha knuffat en stökig elev ges nu en varning av kammarrätten efter överklagande från Skolinspektionen. Läraren har tidigare i en straffrättslig process dömts i hovrätten för misshandel av normalgraden för samma incident.

Kammarrätten väljer alltså en annan linje än tidigare förvaltningsrättsliga instanser. Men Lars Dirke, ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd, ser inte den nya domen som vägledande för dem.

– Det har tillkommit nytt material sedan vi gjorde vår bedömning. Kammarrätten har vägt in Svea hovrätts tidigare dom, som baserar sig på vittnen och annan information som vi inte hade tillgång till när vi gjorde vår bedömning. Så det är olika förhållanden som bedöms egentligen.

Är du förvånad över domen?

– Mot det nya underlaget förstår jag deras ställningstagande. Men man kan ju alltid diskutera. Jag vet inte om Lärarnas ansvarsnämnd hade gjort en annan bedömning utifrån det här underlaget. Det är möjligt.

Samtidigt tycker han inte att de olika domarna skiljer sig så radikalt åt, trots att den ena friar och den andra fäller.

– Det blev ju en varning, så det är inte den allvarligaste sanktionen. Det var aldrig tal om att han skulle bli av med legitimationen. Och det råder inga delade meningar om huruvida själva beteendet var korrekt – det säger ju läraren själv att det inte var. Så det handlar bara om hur allvarligt man ser på det, huruvida det ska få konsekvenser för lärarleget eller inte.

I domen går också att läsa att kammarrätten till skillnad från tidigare instanser inte bedömer det som relevant att incidenten skedde utanför lärarens undervisning, på en idrottsdag. Istället menar de att det avgörande är om incidenten inträffade när läraren ifråga agerade i sin yrkesroll. ”Han befann sig därmed utanför sin egentliga ämnesundervisning, men agerade likväl i rollen som lärare.” slår de fast.

Läraren kan nu välja att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentera