internet712

Nya lagar ska minska näthat.

Näthat

Ny lag ska stoppa näthatet

Appar som Kik och Periscope aktualiserar frågan om nätmobbing och integritet i skolan. En ny utredning vill modernisera lagen för att stoppa näthatet.

– Det finns stora risker för integriteten när man kan samla information och nå fram till personer när som helst, och med vad som helst, säger utredaren Gudrun Antemar.

Utredningen ”Integritet och straffskydd” visar att i princip alla har tillgång till internet idag, samtidigt som lagar om olaga hot och förtal skrevs på 1960-talet.

Under presskonferensen på tisdagen betonar justitieministern dessutom att det inte räcker med nya lagar.

– Det måste finnas möjlighet att utreda brotten, och ta dem till domstol, säger Morgan Olofsson.
Polisen har därför fått ökade möjligheter att utreda it-brott, som sedan första januari i år också fått egna brottskoder.
Utredningen går nu på remiss, och proposition förväntas under året.

 

Så kan lagen förändras:

Olaga integritetsintrång

En ny bestämmelse som innebär att spridning av uppgifter eller bilder som är privata, till exempel sexfilmer, uppgifter om hälsotillstånd eller bilder på personer i utsatta situationer (till exempel trafikoffer) ska kunna dömas som olaga integritetsintrång (om det inte finns ett allmänintresse). Brottet ska ge böter eller fängelse upp till två år, grovt brott fängelse i 6 månader eller högst fyra år.

Utvidgning av bestämmelser om olaga hot

Idag gäller olaga hot våld på person eller egendom, utredningen vill att det ska gälla hot om kränkning av frihet eller frid, till exempel ska det vara straffbart att hota med att lägga ut en sexfilm på nätet när ett förhållande tar slut.Idag är olaga hot straffbart om det leder till allvarlig fruktan, enligt utredningen bör det räcka med allvarlig oro.

Utvidgning av bestämmelser om ofredande

Ofredande gäller den som medvetet kränker den utsattes frid, till exempel som att störa någon med upprepande kontakter till exempel på nätet. Utredningen vill att sådana handlingar ska räknas som ofredande, även om de först når den drabbade i efterhand. Till exempel kan det gälla en hatsida, vars innehåll först når den utsatta i efterhand. Yttranden som ligger mycket nära hot ska också kunna dömas som ofredande.

Modernare bestämmelser om förtal och förolämpning

Grovt förtalsbrott ska bedömas om vilken uppgift som sprids och hur den sprids, till exempel om det skett på internet och på vilket sätt.
Förolämpning kan tillämpas på personer som beskyller någon för något, fäller nedsättande uttalanden eller avsiktligt kränker självkänsla och värdighet.

Ökat straffansvar för den som tillhandahåller elektronisk anslagstavla.

Idag krävs att meddelanden som hetsar mot folkgrupp eller som syftar till uppvigling tas bort. Utredningen vill att olaga hot och olaga integritetsintrång ingår i ansvaret för den som driver sidan.

Utvidgad brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning ska beviljas för olaga integritetsintrång, och utvidgas till grovt förtal. Idag beviljas inte brottsskadeersättning för förtalsbrott.

Kommentera