lon_rektor_larare

Magnus Blixt, tidigare lärare och numera rektor, tycker inte att det är konstigt om några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer.

Lön

Ny lönestatistik: ”Inte konstigt att lärare tjänar mer än rektor”

Lärarlönerna kommer ikapp och till och med går om skolledarnas löner, visar ny lönestatistik.
– Att några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer är inget konstigt, säger Magnus Blixt, tidigare lärare och numera rektor.

Sveriges Skolledarförbund presenterade i dagarna 2017 års lönestatistik för sina medlemmar – rektorer och förskolechefer. Sammanställningen visar att lönerna för landets skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt.

– Vi är givetvis glada över resultatet, säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett pressmeddelande.

Den nya lönestatistiken visar att lärarnas löner kommer ikapp och till och med går om skolledarlönerna. Många av landets förstelärare har i dag löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer, och vissa fall kan det röra sig om flera tusen kronor mer i månaden.

– Vi ser tyvärr redan nu att lärarkrisen håller på att bli en skolledarkris, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund menar att ansvarsavståndet, löneskillnaden mellan chef och medarbetare som speglar den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, bör vara minst 25 procent.

– Min uppmaning till landets skolhuvudmän är att verkligen se till ansvarsavståndet upprätthålls. Annars får de svårigheter att rekrytera skolledare redan i år.

Magnus Blixt har drygt 20 års erfarenhet av att vara lärare. Han var förstelärare innan han tog steget över till att bli biträdande rektor, tillförordnad rektor och nu rektor på Glömstaskolan i Huddinge. Han ser inga problem med att många av landets förstelärare tjänar mer än några biträdande rektorer.

– Jag har en tveeggad inställning till det här. Det finns ju ingenjörer på Eriksson som tjänar mer än enhetschefen också, säger han.

– Att några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer är inget konstigt. Men däremot om de flesta förstelärarna tjänar mer än biträdande – då blir det ett problem. Det finns grymma förstelärare som gör ett jättejobb, då ska de tjäna mer. Men det finns också många som inte ska det.

När Magnus Blixt blev erbjuden tjänsten som biträdande rektor var det inte någon självklart att han skulle ta jobbet.

– I Sverige betalar vi ut lönen efter ansvar och det jag får extra motsvarar inte riktigt det. När lärarna går hem så är jag kvar och ser till att de får sina löner till exempel, jag är alltid i tjänst på något vis.

Speglar lönerna det ansvaret man har?

– Nej, och det gäller både lärare och rektorer. Lärarlönerna börjar bli anständiga nu, men de har däremot inte blivit höga än, säger han.

Tror du att det finns en risk för att lärare väljer att inte ta på sig ansvar som skolledare?

– Absolut. Det är väl ganska självklart. Sedan är inte lönen allt, utan det är också vad man ska göra. Jag brukar säga det till mina lärare att en viktig uppgift jag har som rektor är att de kan skicka föräldrarna som har åsikter till mig. Om man då som biträdande rektor tjänar mindre än förstelärarna och kanske får en massa skit, det känns inte så rätt, säger Magnus Blixt och tillägger:

– Vi kan inte ställa gruppen skolledare och lärare mot varandra, utan vi måste båda få/ha/erbjudas rimliga och anständiga löner och villkor. Vi jobbar inte mot varandra, utan med varandra. Ska man ha bra rektorer måste man pröjsa, och vill vi ha bra lärare då måste man också pröjsa.

Kommentera