paul_kelly

Paul Kelley föreläser om Spaced Learning i Stockholm.

| Foto: Emil Hedman
Klassrumsmetod

Ny metod inkodar kunskap i långtidsminnet

Spaced Learning kallas en undervisningsmetod som genom repetition och vila stimulerar nervcellerna i hjärnan att skapa varaktiga minnen.

Dr Paul Kelley

Paul Kelley arbetar med att utveckla lärande baserat på neurovetenskaplig forskning. Han är kopplad till Oxfords universitet och har team i både England och USA. 2007 släppte han boken ” Making Minds: What’s Wrong with Education – and What Should We Do about It?”.

Med utgångspunkt i neurovetenskaplig forskning om hur långtidsminnen skapas i hjärnan har brittiska lärare och neurofysiologer gemensamt arbetat fram en effektiv undervisningsmetod. Dr Paul Kelley vid Oxfords universitet har lett arbetet, och enligt honom tillgodogör sig elever större mängder information på kortare tid med hjälp av Spaced Learning än genom traditionell undervisning.

– Hjärnan är ovillig att slösa energi på att skapa minnen som kanske inte har betydelse. Det är därför det är kämpigt att lära sig saker – du försöker tvinga hjärnan att göra något som den egentligen inte vill. Spaced Learning går ut på att få hjärnan att förstå att ”det här är viktig information som du borde spara”, säger han till Skolvärlden, i samband med en föreläsning i Stockholm. 

Metoden i sig är enkel och utgår från en traditionell envägskommunikativ powerpoint-presentation. Läraren går igenom materialet som ska läras ut tre gånger under en och samma lektion, i relativt hög hastighet. Mellan repetitionerna hålls en paus på 10 minuter, då eleverna ägnar sig åt något helt annat – helst någon form av fysisk aktivitet. För varje repetition utelämnar läraren mer och mer information som eleverna själva får fylla i utifrån minnet.

– Det kan verka överväldigande när man ser det här i praktiken första gången. Läraren håller ett intensivt tempo. Men alla studier visar att det faktiskt fungerar. I de två pauserna hinner nervcellerna i hjärnan bilda de proteiner som behövs för att i sin tur utveckla de kopplingar till andra nervceller som krävs för att skapa ett långtidsminne, säger Paul Kelley.

Lyckas man bilda ett sådant långtidsminne innebär det att informationen överlever den rensning som sker i hjärnan när vi sover, när allt ”skräp” som lagrats i hjärnan kastas bort. Alltså den process som kan göra att kunskaper som hårdpluggats in till ett prov inte finns kvar någon månad senare.

Paul Kelley och gruppen kring honom menar att metoden går att använda inom all typ av undervisning, men att den lämpar sig bäst för komprimerad och systematiskt uppställd information. Exempelvis för att sammanfatta en kurs, gå igenom grunderna i ett ämnesområde eller introducera en ny vokabulär.

Spaced Learning har testats inte bara i England utan även i andra delar av Europa och resten av världen. I Portugal lät man svagpresterande elever undervisas med Spaced Learning, medan högpresterande fortsatte med vanlig undervisning.

– Resultatet där blev att den första gruppen höjde sina resultat, och till slut presterade bättre på prov än de andra, säger Paul Kelley.

På hans webbplats MakingMinds.net kan du läsa mer om Spaced Learning och ladda ner en guide till metoden i pdf-format.
Guiden länkar bland annat till fem videoinslag som visar en klassrumssituation där metoden praktiseras. Varje enskild lärargenomgång och paus är ett eget klipp. Du kan även gå direkt till videoinslagen på Vimeo här.

Läs också Hans Tekes blogginlägg om Spaced Learning här och här.

Kommentera