pengar_klassrum
Lön

Ny rapport: Ekonomisk förlustaffär för ämneslärarna

Det lönar sig att studera på högskolenivå i de flesta fall. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet. 
Men för ämneslärarnas del ser det dystrare ut – som får en negativ lönepremie.

Mer om rapporten:
  • Universitetskanslersämbetet har undersökt i vilken grad löneinkomsten påverkas av högre utbildning, genom att jämföra inkomstskillnaden mellan gymnasieutbildade och högskoleutbildade år 2017.
  • Rapporten omfattar personer födda mellan 1970 och 1990 med svenska gymnasiebetyg, som har tagit examen på grund eller avancerad nivå mellan åren 2005 och 2014. 
  • UKÄ har inte tagit hänsyn till kostnaden för utbildning i analysen.

Här kan du läsa rapporten.

Källa: UKÄ

Under torsdagen presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) rapporten ”Hur värderas högre utbildning?” som undersöker lönepremie för högre utbildning. 

I rapporten konstaterar man att en högre utbildning lönar sig inkomstmässigt, jämfört med lönen för gymnasieutbildade med liknande bakgrund. Enligt undersökningen ligger lönepremien i snitt på 24 procent.

Rapporten visar på en positiv lönepremie för utbildningar inom bristyrken. Många utbildningar med koppling till bristyrken inom offentlig sektor har en positiv lönepremie, som exempelvis grundskollärare.

Men det ser inte lika ljust ut för ämneslärarna – som får en negativ lönepremie. Rapporten visar att utbildningen ger 8 procent lägre lön jämfört med dem som saknar högskoleutbildning.

Men utredaren Rasmus Sundin ser en tydlig förklaring till den negativa lönepremien.

– Det handlar om att utbildningen är så pass ny att ämneslärarna är alldeles i början av karriären. Det är inte så konstigt att det ser ut som det gör för den gruppen. För först ska man gå utbildningen, sedan ska du få ett jobb och sedan ska du även ha några år på arbetsmarknaden för att kunna få en bra lön, säger han.

Även om man har använt sig av ett stort datamaterial, på ungefär 1,6 miljoner, i undersökningen så påpekar Rasmus Sundin samtidigt att det är relativt få av dessa som har hunnit gå de nya lärarutbildningarna. 

– Det gör att det är relativt få individer med ämneslärarutbildning som är med i undersökningen och dessutom har ämneslärarna inte varit exempelvis tio år på arbetsmarknaden – och därför har de inte kunnat få upp sin lön, säger Rasmus Sundin.

Det är också därför som UKÄ har valt att jämföra med den gamla lärarexamen före år 2011, som har varit längre på arbetsmarknaden, som en referens i rapporten. För den gruppen ligger lönepremien på drygt 22 procent.

– Vi tror att om man gör den här studien igen om fem–tio år till då kommer framförallt ämneslärarna att ligga betydligt bättre till.

Så man ska inte vara orolig när man ser den negativa lönepremien för ämneslärare?

– Nej, det tycker jag verkligen inte. Man får förstå tidsserien här och ha det i åtanke när man ser resultatet. Just statistiken med ämneslärarna får man tolka med viss försiktighet, säger Rasmus Sundin. 

Kommentera