Nedskärningar

Ny seger för lärarupproret: ”Glädjande att skolministern lyssnat”

Therése Lindberg

Regeringsförslaget från skolminister Lina Axelsson Kihlblom (infällda bilden) att omfördela skolpengen, så att kommunerna som får ta större ansvar för eleverna får mer pengar än friskolorna, välkomnas av Therése Lindberg, lokalombud för Lärarnas Riksförbund i Sundsvall.

Therése Lindberg blev en av förgrundsfigurerna i ”På våra bara knän” i Sundsvall.
Nu gläds hon åt att proteströrelsen inkasserat sin andra seger på kort tid.
– Om regeringens förslag att fördela om skolpengen går igenom så är det ännu steg i rätt riktning, säger hon.

2021 slutade omtumlande för Therése Lindberg, grundskollärare och lokalombud för Lärarnas Riksförbund – och 2022 har också startat tämligen dramatiskt.

– Jag var, precis som så många andra kollegor, helt slut i december. Vi gick på ren vilja i vår kamp då, säger hon.

Kampen bestod i att förmå kommunpolitikerna att ändra en till synes förutbestämd skolbudget.

– Vi fick beskedet att det skulle sparas 95 miljoner på skolan. Det var ju helt enkelt inte klokt, säger Therése Lindberg.

Tog parti för lärarna

Men det skulle faktiskt bli värre. Efter de första protesterna ändrades besparingen – från 95 miljoner till 112.

– Då gick vi verkligen i taket, säger Therése Lindberg.

Och Sundsvallsborna tog parti för lärarna. Facebookgruppen ”På våra bara knän” växte och fick snabbt en version som också var öppen för allmänheten.

– Att se Sundsvall gå man ur huse för att stödja oss vid protestmarscher och vara närvarande när vi uppvaktade politiker gav oss energi att orka, säger Therése Lindberg.

Slagorden när det var som jobbigast blev ”Tryck skiten uppåt”.

– Jag vet att det inte låter så vackert, men det var – och är – precis det allt handlar om. Problemen landar rätt i knäna på oss lärare och vi ska inte acceptera det. Bekymren ska hamna där de här hemma; hos skolcheferna och hos våra folkvalda. Vi ska komma ihåg att det finns politiker som lyssnade och som var intresserade av hur vi har det på skolorna, säger Therése Lindberg.

Fick upp hoppet

Så skolbudgeten blev till sist en delseger.

– Plötsligt gick det bra att spara in 47 miljoner på något annat. Men att dra ner 65 miljoner på utbildningen i Sundsvall är jättesvårt. Det kändes ledsamt att starta 2022 med de siffrorna, säger hon.

Samtidigt fick Therése Lindberg upp hoppet när hon läste intervjuer med den nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom.

– Sättet som Lina svarade på de frågor som vi lärare fick skicka med i Skolvärldens ministerintervju var en positiv signal.

Lång väg kvar att gå

Regeringsförslaget att omfördela skolpengen, så att kommunerna som får ta större ansvar för eleverna får mer pengar än friskolorna, välkomnas av Therése Lindberg.

– Det mest glädjande är att skolminister Lina Axelsson Kihlblom har lyssnat och bryr sig och försöker göra något åt skevheten i systemet, säger hon.

Men Therése Lindberg anser att det är en lång väg kvar att gå:

– Regeringsförslaget är ett första steg. Sedan måste det ju klubbas igenom också. Men det finns mer att titta på. De extra kostnader som uppstår för den kommunala verksamheten när en av våra elever lämnar för att börja på en friskola mitt under höstterminen bör kompenseras. Bara för att ta ett exempel på när en kommunal skola missgynnas. Det här är konkreta orättvisor som min egen arbetsplats, Skönsmons skola, drabbats hårt av, säger hon.

Kommentera