laromedel_0
Läromedel

Ny statistik: Sverige satsar minst pengar i Norden på läromedel

Sverige lägger i snitt 650 kronor på läromedel per elev – vilket är minst i hela Norden.
Det visar ny statistik från Läromedelsföretagen.

Mer om statistiken:

Läromedelsföretagens statistik visar att svensk grundskola och gymnasieskola under 2019 köpte läromedel för 961 miljoner kronor. Av denna summa utgjorde tryckta läromedel 32 procent, digitala läromedel 13 procent och läromedel som omfattar såväl tryckta som digitala delar 55 procent.

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Källa: Läromedelsföretagen

Eleverna i grundskolan fick under 2019 tillgång till nya läromedel för i genomsnitt 650 kr. Det innebär att Sverige lägger ungefär en överensstämmande summa på läromedel som för trettio år sedan, visar statistik från Läromedelsföretagen.

Norge satsar 1 050 kronor per elev och i Finland är motsvarande belopp 1 450 kronor.

Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen, ser bekymmersamt på statistiken.

– Jag tycker att det är olyckligt att det ser ut på det här sättet. Läromedel är en viktig del i både lärarnas undervisning och elevernas kunskapsutveckling. Ser vi det ur ett nordiskt perspektiv så har Sverige en väsentligt sämre tillgång till läromedel än våra grannländer, säger han.

Varför ser det ut så tror du?

– Det är en fråga du måste ställa till våra politiker och huvudmän, det har vi från förlagsbranschen svårt att svara på. Men jag kan generellt säga att våra politiker har ägnat förhållandevis lite intresse åt läromedel. 

Samtidigt visar en färsk Novus-undersökning att endast 15 procent av tillfrågade lärare har möjligheten att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med undervisningen.

Men behöver det läggas mer pengar på läromedel då?

– Jag tror att svensk skola behöver kvalitetssäkrat material. Att förlita sig på enskilda lärares material, olika former av sajter som ger ut gratis läromedel eller sponsrade läromedel från näringslivet eller andra intresseorganisationer tror jag är helt fel väg att gå, säger Stefan Persson.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning för att stärka kvaliteten på läromedel.

Tidigare utbildningsministern Gustav Fridolin har fått i uppdrag att se över hur statens roll bör se ut när det gäller böcker och digitala läromedel. 

– Sverige har ett av de mest liberala systemen i världen när det kommer till läromedel. Det innebär att läromedlen riskerar vara ett svagt stöd för läraren i sitt arbete. Även om man utgår från ett läromedel kan man inte vara säker på att man täcker in kursplanens olika delar. Det innebär att många skolor inte köper in nya läromedel utan använder sig av gamla som kanske inte alls stämmer överens med hur kursplanen är formulerad, sa Gustav Fridolin till Skolvärlden då. 

Stefan Persson ser positivt på att man har lyft fram läromedel i en särskild utredning.

– Vi ska träffa utbildningsministern snart och vi ska även möta flera av de politiska partierna för att höra mer om deras syn på utredningen. Vi skulle önska att det togs fram någon form av nationell läromedelsstrategi, men då måste man börja med en fördjupad tillgångsundersökning.

Kommentera