pulshojande_aktivitet

Eleverna fick inleda lektionen med sju minuters pulshöjande aktivitet. Foto: Shutterstock

Forskning

Ny studie: Bättre koncentration med pulshöjande aktivitet

Bättre koncentrationsförmåga och arbetsminne – det fick elever som inledde lektionen med sju minuters pulshöjande aktivitet.

Andreia Balan, lektor på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad och en av studiens författare, såg behovet av att genomföra en studie kring pulshöjande aktivitet då skolorna i kommunen testade lite olika metoder. Dessutom var det någonting som generellt hade blivit väldigt populärt och som det pratades mycket om.

Andreia Balan.
Andreia Balan.

– Vi har en skollag som säger att man ska bedriva undervisning på vetenskaplig grund, och då vill man inte bara testa saker baserat på någon slags magkänsla, säger hon.

För henne var det viktigt att lägga upp studien på ett sätt som senare skulle vara enkelt tillämpa i verkligheten.

– Det är ett problem vi har i forskningen. Man skräddarsyr studier i en laboratoriemiljö, men sedan i vardagen har man massa andra faktorer att ta hänsyn till.

Studien genomfördes med 175 elever i årskurs sju på fyra olika skolor i Helsingborg. Hälften av eleverna fick under fem månader inleda matematiklektionerna med sju minuters pulshöjande aktivitet. Övningarna, som byttes ut vid fyra tillfällen, visades genom en förinspelad film som tagits fram av en idrottslärare.

Eleverna fick genomföra ett antal tester före och efter perioden på fem månader. Man gjorde dessutom tester två gånger under tiden för att kontrollera om det fanns någon progression. Samma tester genomfördes av kontrollgruppen.

Studien visar att eleverna som deltog i den pulshöjande aktiviteten fick bättre koncentrationsförmåga och bättre arbetsminne, både på kort och lång sikt. Man såg ingen skillnad på elever med olika kön, prestationsnivå eller socioekonomisk bakgrund.

Däremot kunde man inte visa på någon signifikant skillnad när det kom till elevernas resultat på matematiktester.

– Det var inte lätt att mäta, trots att vi hade bestämt att alla skulle läsa ungefär samma område. Det blir ändå skillnad mellan klasserna för de har olika lärare och läromedel. Då blir inte testet rättvisande, säger Andreia Balan.

Behövs det vidare studier på ämnet?

– Nu valde vi att starta lektionen så här. Det kan finnas de som tycker att det är mer lämpligt att ha pulshöjande aktiviteter på rasten, och då får man se vad det ger för effekter. Det finns alltid förändringar man kan göra i upplägget. Man är aldrig färdig med någonting, så är det.

Kommentera