skarmavbild_2016-03-21_kl._13.20.59
Forskning

Ny teknik ställer nya krav på undervisningen

Satsningen på ny teknik i klassrummen ställer nya krav på lärarna att hantera undervisningen.
Läsplattor och datorer utmanar såväl lärarens tekniska som pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper menar lärarforskaren Martin Tallvid.

Läs mer:

Här kan du läsa hela avhandlingen ”1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring” av Martin Tallvid.

Förra veckan samlades en rad olika föreläsare, forskare, professorer och lärare på mässan ”Framtidens Läromedel Syd” i Malmö för att diskutera vad krävs för att de nya digitala verktygen verkligen ska lyfta elevernas inlärning och kunskap. En av föreläsarna var Martin Tallvid, fil. dr inom tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, som under en lång tid har följt utvecklingen av digitaliseringen av klassrummen.

För tio år sedan fanns datorerna i datasalen och ytterst få hade tillgång till tekniken inne i klassrummen. Martin Tallvid har i sin roll som lärarforskare under åtta år undersökt teknikens intåg i klassrummen. Resultat från hans forskning visar att det krävs en stor omställningsprocess för att kunna utnyttja datorerna och läsplattorna i klassrummet.

– Man måste ge lärarna möjligheten att få lära sig detta. Det händer så mycket hela tiden och då blir det svårt att ändra allting samtidigt, utan man får ta det pö om pö, säger Martin Tallvid och fortsätter:

– Huvudpoängen är att detta är en större förändring än vad många har velat tro. Man har trott att bara man förser skolor med teknik så löser sig det mesta av sig själv. Men det har visat sig ganska tydligt att så är det inte.

Martin Tallvid berättar att lärarens tekniska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper kan utmanas när den nya tekniken får en allt större plats i klassrummen. Resultatet visar också på att införandet av tekniken i skolorna har stor betydelse för hur arbetet i klassrummet ser ut och utvecklas. Han menar att det uppstår nya beteenden när eleverna ständig har tillgång till internet.

– Det förändrar mycket av klassrumsrelationerna. Några lärare som inte tycker att det är bra med digitala verktyg i skolan känner kanske att maktpositionerna förändras och de är inte alltid bäst i klassen. Sen har vi distraktionsfaktorn med paddan och telefonen gör att eleverna gör andra saker än vad som är avsikten på lektionen.

Vad ska man ställa för krav på skolledningen för att lärarna ska kunna hantera tekniken i klassrummet?

– Man ska ställa kravet att man inte kan lämna det helt åt lärarna och sköta det på sin vanliga tid, utan det här kräver en långsiktig plan, en pedagogisk plan och inte tro att det här går på något år att förändra. Utan man se varaktiga förändringar så får man nog ha en femårs plan. Så pass långa processer är det.

En av skolans viktigaste uppgifter enligt Martin Tallvid kommer bli att försöka lära eleverna att leva med de nya digitala redskapen som ständigt utvecklas.

– Vi ser ju hela tiden, även i vuxenvärlden, att vi har svårt att hantera tekniken för att det är så distraherande. Jag tror inte att man kan förbjuda bort det. Utan jag tror att det är en av skolans kommande viktiga uppgifter att förstå och hantera när man ska få använda redskapen. Det är en av de största utmaningarna vi har framöver.

Enligt Martin Tallvid är vi bara i begynnelsen av en jättestor förändring som är svår att se när man är mitt uppe i den.

– Mycket har hänt, och mycket kommer hända. Jag tror att vi i framtiden inte kommer att ha samma verktyg allihopa, utan man kommer att anpassa oss mer. Vissa kommer att ha paddor, andra laptops medan för någon kanske det räcker med en mobiltelefon i undervisningen.  Vi kommer bli mer duktiga på att anpassa verktygen till verksamheterna.

Kommentera