datorbok
Forskning

Ny teknik utmanar lärarens roll

Lärarens tekniska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper utmanas när den nya tekniken får en allt större plats i klassrummen och det ställer nya krav på hur läraren hanterar undervisningen. Det visar Martin Tallvid i sin avhandling.

Läs mer

Martin Tallvid disputerar fredagen den 26 februari, Göteborgs universitet.

Hela avhandlingen ”1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring” finns att läsa här

Över 250 av landets kommuner har genomfört så kallade en-till-en-satsningar. Martin Tallvid, doktorand inom tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, har under fyra år följt två sådana satsningar. Två högstadieskolor i Falkenbergs kommun och fyra gymnasieskolor i Jönköpings kommun har ingått i projektet.

I avhandlingen ”1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring” visar Martin Tallvid hur den nya teknikens intåg i klassrummen utmanar lärarens tekniska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper.

– Den tekniska utmaningen för lärarna ligger i att inte bli avskräckta av den snabba utvecklingen av både programvaror och digitala läromedel. Den ämnesmässiga utmaningen blir att hantera elevernas tillgång till internet som informationskälla, säger Martin Tallvid i ett pressmeddelande.

Martin Tallvids resultat bygger på klassrumsobservationer samt intervjuer och enkäter med lärare, elever och rektorer. Enligt pressmeddelandet visar resultatet att införandet av tekniken i skolorna har stor betydelse för hur arbetet i klassrummet ser ut och utvecklas. Martin Tallvid menar att när eleverna har ständig tillgång till internet uppstår nya beteenden.
 
– Elever i ett digitaliserat klassrum nöjer sig inte med information endast från läraren, därför krävs kunskaper i både källkritik och i sökning på nätet för att möta elevernas behov. Eleverna kan snabbt kontrollera uppgifter, hitta andra källor och utmana lärarens roll, säger Martin Tallvid.

En annan av Martin Tallvids slutsatser i avhandlingen är att elevernas otillåtna användning av de digitala verktygen inte avtar med tiden, något som tidigare forskning visat.

– Istället ser jag att eleverna fortsätter att spela och surfa, men att det normalt sett inte påverkar deras skolarbete. Eleverna gör helt enkelt mer av allt, de klarar av att sköta skolarbetet och blandar det med korta stunder av andra aktiviteter, exempelvis sociala medier, säger han.

Kommentera