ordningklassrum

Som lärarna ser det?

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Lärare och elever oeniga om respekt

Respekt mellan lärare och elever är temat för en ny undersökning. Den visar att många elever tycker respekten mellan lärare och elever brister. Lärarna – de tycker tvärt om.
– Som lärare är det lätt att skylla på föräldrarna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Stökiga lektioner och bråkiga elever. Hunsade lärare. Är det en bild av skolan du känner igen?
Det gör inte lärarna i Skolenkäten, om nu ligger till grund för en fördjupande analys. Den visar att lärare oftare tycker att respekten mellan den egna yrkesgruppen och eleverna är bra, medan eleverna ser brister.

Christin Hanstad Simonsson
Christin Hanstad Simonsson

– Det måste vara skillnad mellan skolor? Och jag skulle vilja se hur relationen mellan barn och vuxna ser ut i hela samhället, säger Christin Hanstad Simonsson, specialpedagog på Björkhaga skola i Tumba, söder om Stockholm.
Undersökningen visar på skolor där i princip alla lärare tycker att det finns respekt mellan elever och lärare, men nästan ingen av eleverna. Tre av tio elever i årskurs nio tycker att respekten mellan grupperna brister. Ju äldre eleverna är, desto mer kritiska är de. Drygt 80 procent av eleverna i årskurs fem håller med om påståendet ”i min skola respekterar lärare och elever varandra”.
– En förklaring är att de som blir mest störda av dålig arbetsro är eleverna, så det är kanske inte konstigt om de upplever en sämre arbetsmiljö snabbare. Sen finns det föräldrar som inte riktigt ställer upp på skolan på det sätt de borde i diskussionerna hemma. Som lärare är det lätt att skylla på föräldrarna, men jag ska hålla mig ifrån det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
– Det som är viktigt att komma ihåg är att det får konsekvenser för hur man upplever skolarbetet. även om lärarna tycker att det råder respekt på en skola så kanske inte eleverna upplever det så, säger Cecilia Ledberg Buhlin, utredare och statistiker på Skolinspektionen.
Som många av de lärare som deltagit i undersökningen anser Christin Hanstad Simonsson att lärare och elever på Björkhaga skola visar respekt mot varandra.
– Men jag tror att vår skola är unik, vi diskuterar mycket hur man bemöter elever. Och sen tror jag att mitt jobb innebär att jag har förståelse för att elever med funktionsnedsättningar som till exempel ADHD lättare hamnar i olika situationer och att vi i min skola är bra på att bemöta det, säger hon. Undersökningen visar också att de elever som ser bristande respekt, också har en mer negativ inställning till skolan och skolarbetet.
– De här resultaten samvarierar. Även när lärarna tycker att det är frid och fröjd, kan eleverna känna sig trygga i lägre grad, jämfört med hur lärarna upplever eleverna, säger Cecilia Ledberg Buhlin.
Resultaten varierar mellan skolorna, men variationen är större bland elever än bland lärare.
Värdena har i stort sett legat stabilt de senaste tre åren.

Kommentera