I skolan

Ny undersökning: Så lite satsar storstäderna på läromedel

debatt_laromedel_utan_flarp

Sveriges tre storstäder lägger bara hälften så mycket pengar på läromedel jämfört med Finland, visar en undersökning av Läromedelsföretagen.

| Foto: Shutterstock

Sveriges tre storstäder lägger bara hälften så mycket pengar på läromedel jämfört med Finland, visar en undersökning av Läromedelsföretagen.
– Det finns ekonomiska drivkrafter bakom, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

Läromedelsföretagen har i en kartläggning tittat närmare på de tre storstäderna. Stockholm är sämst i klassen och lade 847 kronor (av totalkostnaden 135 000) på läromedel per elev 2020. Göteborg satsar 978, medan Malmö når upp till 1 011 kronor/elev. Översatt till procent motsvarar siffrorna för Stockholm 0,63 procent, för Göteborg 0,76 och Malmö 0,81 procent.

I en jämförelse satsar Finland 1,5 procent, mer än dubbelt så mycket än Sverige som i genomsnitt lägger 0,65 procent av totalkostnaden per elev på läromedel.

Stockholm, Göteborg och Malmö ligger alltså rejält ”back” och för att klara 1,5-procentmålet skulle respektive städer behöva skjuta till 1 178, respektive 958 och 855 kronor.

Bara en kommun satsar

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén påminner om att LR länge lyft problemet med att det finns för lite pengar avsatta för inköp av läromedel. Hon noterar också att bland Sveriges kommuner finns bara en, värmländska Kristinehamn, som satsat minst 1,5 procent av den totala kostnaden per elev på läromedel.

Åsa Fahlén.

– Det leder till en tuffare arbetsmiljö för lärare. Med ett kvalitativt läromedel kan läraren lägga sin energi på undervisningen och slipper leta material eller i värsta fall publicera eget. Ett kvalitativt läromedel är ett bra verktyg och ett viktigt stöd, särskilt för elever som har det lite tuffare. En bra lärobok är både en bok som främjar läsning och strukturerar upp ämnet för eleverna, säger hon.

Åsa Fahlén konstaterar också att läromedlen är i kontinuerligt behov av uppdateringar.

– Saker händer runtom i världen, i ämnen, men också i styrdokumenten som ibland leder till föråldrade läromedel. Det spelar egentligen ingen roll om de är fysiska eller digitala, de behöver ändå fräschas upp.

”Ingår inte i läraruppdraget”

Varför tror du att kommunerna generellt lägger så lite pengar på läromedel?

– Det finns en annan aspekt i det här, att lärare ska tillverka sina egna läromedel. Det har ansetts att lärarna kan göra det själva. Jag tror att många lärare har den kompetensen men det tar enormt mycket tid och ingår inte heller i läraruppdraget. Det finns ekonomiska drivkrafter bakom. Jag anser att det är fult och fel väg att gå. Vill lärare göra egna läromedel ska det vara som ett komplement och på eget initiativ, inte för att det är brist på läromedel.

Per Kornhall
Per Kornhall.

Hösten 2020 skrev Skolvärlden att nästan var femte lärare saknar nödvändiga läromedel. Undersökningen från Läromedelsförfattarna, lärarfacken och Sveriges elevorganisationer blottlade också stora skillnader i hur mycket pengar skolor lägger på inköp av litteratur.

– De föreslagna förändringarna i Läromedelsutredningen måste genomföras. Den viktigaste är att rätten till läromedel för elever skrivs in i skollagen, säger Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall.

Mindre än 400 kr

Förutom att 18 procent av lärarna saknar nödvändiga läromedel noterar han också att vissa lärare inte kan köpa läromedel över huvud taget, och att vissa skolor köper in läromedel för mindre än 400 kronor per år.

–Vi måste därför få inskrivet i skollagen att det finns en tydlig bestämmelse i läroplanen vad som klargör rektors ansvar för att ge lärare goda förutsättningar. Som utredaren Gustav Fridolin sade är det här det billigaste sättet att börja åtgärda olikvärdigheten i skolan. De barn som inte har böcker hemma möts inte heller av böcker i skolan. Flera undersökningar visar att läsningen minskar både utanför och i skolan. Nu är det dags att göra något.

Stefan Persson, ordförande i branschföreningen Läromedelsföretagen, anser att det är beklagligt med så stora skillnader i satsningar på läromedel och att minskningen i vissa kommuner är oroväckande:

– Vi vet att läromedel är en mycket central del av utbildningen för både lärare och elever. Läromedel av hög kvalitet stöttar både lärare och elever och bidrar till att kunskapsmålen uppnås.

  • FOTNOT: Läromedelsbarometern baseras på statistik från Skolverket samt Läromedia, som representerar 95 procent av alla tryckta och digitala läromedel.
Kommentera