larare_hogstadiet_gymnasiet
Lärarutbildning

”Regeringens förslag offrar djupa ämneskunskaper”

LR:s ordförande Åsa Fahlén tycker att regeringens förslag till kortare ämneslärarutbildning för högstadiet offrar djupa ämneskunskaper.

Snart ska den som vill bli ämneslärare i årskurs 7–9 på grundskolan kunna gå en utbildning med två ämnen i stället för tre. Det innebär, enligt regeringen, fördjupning och mer tid för varje ämne, trots att utbildningen med sina 240 poäng är ett halvår kortare än dagens treämnesutbildning. Lärarnas Riksförbunds (LR) ordförande Åsa Fahlén delar inte den bilden.

– Vi tycker att man borde slå ihop utbildningen till högstadie- och gymnasielärare till en sammanhållen ämneslärarutbildning. Det är en av sakerna som studenterna själva efterfrågar. Man väljer bort högstadieutbildningen för att den inte går djupt nog i ämnena. Det här blir lite av en halvmesyr, det är mesigt, säger hon.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, menar att de färre ämnena leder till djupare ämneskunskaper. Tror du inte på det?

– Fortfarande är det så att ämnesdjupet inte är lika djupt som på gymnasielärarutbildningen.

Är det inte bra att korta utbildningen så att fler lärare kommer ut i arbete snabbare?

– Jag tror att ibland tror man misstar sig med de här snabba alternativen. Det ökar inte utbildningens attraktivitet. Studenterna vill ha djupa ämneskunskaper. Det här med ämnesdjup är inte att förakta. Det är mycket snabba klick hit och dit idag och det är lätt att ta reda på lite om mycket, men det är inte kvalitet. Att ha förståelse för metoder och teorier på djupare nivå hjälper dig som lärare, säger Åsa Fahlén.

Hon menar dessutom att en hopslagning av ämnesutbildningarna vore en mer logisk uppdelning – att högstadielärarna har mer gemensamt med gymnasielärarna än med resten av grundskolan.

– När man funderar på vilken lärarutbildning man ska välja är det oftare så att man undrar om man vill undervisa på högstadiet eller gymnasiet, alternativt låg- eller mellanstadiet. Valet står sällan mellan hög- eller mellanstadiet.

Regeringen föreslår också att fler ämneskombinationer ska göras tillgängliga, som svenska och matte, och svenska som andra språk ska gå att kombinera med vilket ämne som helst.

– Svenska som andra språk är något som alla skulle ha nytta av, så det tycker jag är bra. Fler ämneskombinationer kan vara bra, men du måste ju ha en viss nivå på ämnesinstitutionerna för att ha kvalitet på utbildningen. Vi har föreslagit att man ska koncentrera utbildningen till ett fåtal lärosäten, för som det ser ut idag klarar inte alla av att leva upp till den kvaliteten som krävs, säger Åsa Fahlén.

Regeringens förslag ska träda i kraft i juli 2018.

Kommentera