Psykisk ohälsa

Ny utbildning ska ge unga god hjärnhälsa

elev skåp ledsen

För att ge unga kunskap att påverka sitt eget mående och minimera psykisk ohälsa har utbildningen ”För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa” tagits fram.

| Foto: Shutterstock
Det här är utbildningen
  • Den digitala utbildningen ”För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa” erbjuds kostnadsfritt till alla Sveriges högstadieskolor.
  • Den har tagits fram av Trygg-Hansa i samarbete med bland annat Bris, Hjärnberikad, Tilia, ungdomar, forskare och andra experter.
  • Utbildningen består av fyra delar med fokus på hjärnhälsa, tonårstiden, känslor och psykisk ohälsa samt hur alkohol och droger påverkar kroppen och hjärnan. Sammanlagt ger utbildningen undervisningsmaterial till en lektion i veckan under cirka två terminer.
  • Den första delen om hjärnhälsa finns tillgänglig från den 1 december. Följande tre delar lanseras i början av 2022.

En ny digital utbildning med fokus på psykisk hälsa ska ge unga kunskap att påverka sitt eget mående.
– Många skolor hamnar i dag i akuta situationer, vi vill kunna vända på det genom att hjälpa dem arbeta hälsofrämjande redan på ett tidigt stadium, säger Linda Bellvik som varit med och utvecklat innehållet.

Allt fler unga uppger att de mår psykiskt dåligt. Statistik från Socialstyrelsen visar på en fördubbling av depressions- och ångestdiagnoser i åldrarna 0–19 år under perioden 2010–2020.

Många lärare känner sig otillräckliga i de här frågorna. En undersökning av Sveriges psykologförbund visar också att skolpersonal riskerar att lägga fokus på fel saker när det gäller elevernas mående och tankar kring sin skolgång. Samtidigt blir det svårare för de elever som mår dåligt att klara skolan.

För att öka medvetenheten om vad hjärnan mår bra av har Trygg-Hansa, inom ramen för initiativet Avicii Arena, utvecklat en digital utbildning för högstadieungdomar om psykisk hälsa.

Den första delen av sammanlagt fyra har satts ihop tillsammans med Ulrika Ahlqvist och Linda Bellvik. Båda har bakgrund som grundskollärare, men håller numera utbildningar kring god hjärnhälsa inom främst skola och förskola.

Konceptet de jobbar utifrån kallar de ”10 goda vanor” och har arbetats fram tillsammans med hjärnforskare vid Göteborgs universitet.

– Vi har ganska lång erfarenhet av att jobba med välmående- och friskhetsfaktorer för unga med problematisk skolgång. Under det här arbetet ser vi att det ofta blir en glädje och ett engagemang när de får kunskap om hur hjärnan funkar och märker av effekterna, säger Linda Bellvik.

De förklarar att unga inte alltid vet vad som är normalt att tycka, tänka och känna, om det de upplever bara tillhör tonårstiden och vardagen eller om det kanske handlar om psykisk ohälsa.

– För att de unga ska få mer kunskap om sig själva arbetar vi mycket med hur det kan kännas när man mår bra, så att de också ska veta hur det kan kännas. Det blir ett mentalt vaccin för den tiden då man inte mår bra, för det kommer de också att göra någon gång, det är ofrånkomligt, säger Ulrika Ahlqvist.

Ulrika Ahlqvist och Linda Bellvik.

Rent praktiskt handlar de goda vanorna om att tillgodose olika fysiska behov som att äta, sova och träna. Samtidigt behöver hjärnan berikas genom olika utmaningar och att lära sig nya saker. Men det är också viktigt med positivt tänkande och att vara lite mer här och nu.

– Tänk att det gäller att finna balans i vardagen. Det handlar mycket om aktiviteter, men framgång är inte bara att man gör och kan så mycket som möjligt utan att också ta sig tid för repetition och återhämtning, säger Ulrika Ahlqvist.

Hon berättar att en välmående hjärna får en bättre kemisk sammansättning och att det i sin tur gör att man blir mer mottaglig för kunskap och får ett bättre minne och mående. Med en stärkt elevhälsa kan också lärarna fokusera mer på sitt kärnuppdrag – undervisningen.

– Många skolor hamnar i dag i akuta situationer, vi vill kunna vända på det genom att hjälpa dem arbeta hälsofrämjande redan på ett tidigt stadium, säger Linda Bellvik.

I utbildningens plattform, som är upplagd som en resa inspirerad från spelvärlden, kommer eleverna att få prova på olika sätt för att hitta just de verktyg som passar dem. Övningarna är både gemensamma i grupp eller klass och individuella. Utbildningen kommer också finnas tillgänglig för vårdnadshavare som ska kunna följa barnet för att få samma kunskap.

– Det blir en styrka när skolans personal, elever och vårdnadshavare får ett gemensamt språk. Det blir lättare att jobba med de goda vanorna om man kan göra det i flera sammanhang och med samma utgångspunkt, säger Ulrika Ahlqvist.

Lärarna ska också kunna välja om de vill jobba med utbildningen inom mentorstiden eller ett visst ämne. Utbildningen vänder sig till högstadieelever, men enligt Linda Bellvik och Ulrika Ahlqvist handlar det inte om ålder. I stället hoppas de att den även ska hitta ut till skolpersonal som jobbar med både yngre och äldre ungdomar eller till idrottsföreningar.

– De kan använda materialet som inspiration och skapa sin egen undervisning. Det funkar lika bra på en gymnasielev som en årskurs sexa, det handlar bara om hur diskussionerna blir efteråt, säger Ulrika Ahlqvist.

Kommentera