90756-abc

Skolverket håller på med en översyn av betygssystemet.

Betyg

Nya betygen har inte gett önskad effekt

När den nya betygsskalan infördes var en uttalad ambition att betygsinflationen skulle stävjas.

Så har det inte blivit, skriver Värmlands Folkblad.

Med hårdare betygskriterier trodde den förra regeringen att ökningen av det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio skulle avstanna, eller till och med sjunka.

Det nuvarande betygsskalan infördes 2011 men ännu har Skolverket inte sett någon nedgång i statistiken, trots att det ska vara svårare att få ett A än det tidigare högsta betyget MVG, skriver Värmlands Folkblad, VF.

– Det kan så klart variera på individnivå men vi har inte sett någon drastisk nedgång i betygen, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket, till tidningen.

I vår kommer en utredning av det befintliga betygssystemet, som Skolverket gjort på uppdrag av regeringen, att presenteras. 

– Då kommer vi få en bra bild av hur elever och lärare uppfattar betygsskalan och vi ges tillfälle att föreslå åtgärder, säger Karin Hector-Stahre till VF.

Kommentera