Skolpengen

Nya lagförslaget: ”Friskolor ska inte kunna göra de vinster man gör idag”

kihlblom-andersson-pk

Utbildningsminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och statsminister Magdalena Andersson (S) presenterar förslaget om förändrad skolpeng.

Regeringens förslag omfördelar delar av skolpengen från fristående till kommunala skolor. Omfördelningen motiveras med att lagen lägger ett större ansvar på kommunerna än de fristående huvudmännen.
– Vinstdrivande skolor ska inte få pengar för uppdrag de inte har, säger statsminister Magdalena Andersson.

Idag får kommunala skolor och friskolor lika mycket i grundbelopp, vilket regeringen nu vill ändra på. Eftersom kommunerna är skyldiga att ta emot alla barn, erbjuda en skolplats nära hemmet och ta emot elever när friskolor läggs ner bör de också kompenseras för detta, menar statsminister Magdalena Andersson (S).

– Vi vill avskaffa dagens orättvisa resursfördelning. Det handlar om att resurser ska fördelas efter elevernas behov, inte koncernbolagens. Idag kompenseras koncernerna för ansvar de inte har, säger hon.

Enligt förslaget ska hemkommunen som beräknar bidraget till fristående skolor göra ett avdrag för kommunens merkostnader. Skolverket får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur processen kan se ut, och den ska vara transparant och möjlig att överklaga.

Vad förändringen skulle innebära i kronor och ören säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) inte går att uttala sig om i dagsläget.

–  Det kommer att variera mellan kommuner beroende på de behov som finns. Det måste beräknas på lokal nivå och även idag gör kommuner olika beräkningar. Vi kommer ge Skolverket i uppdrag att ange riktlinjer men resultaten kommer att variera, säger hon.

Förslaget är en del i vad Magdalena Andersson beskriver regeringens ”offensiv” för att Sverige ska ta tillbaka kontrollen över skolan. I den ingår redan presenterade förslag om att det ska bli lättare att stänga skolor med stora brister och hårdare krav på religiösa friskolor, och statsministern aviserar kommande förslag som bland annat ska stärka lärares befogenheter att ingripa fysiskt.

På frågor om förslaget på omfördelning av skolpengen kan hämma startandet av nya skolor eller leda till att existerande friskolor lägger ner svarar Magdalena Andersson att det kan bero på i vilket syfte en huvudman bedriver skolverksamhet.

– I grunden handlar det ju om huruvida man driver skola för att man brinner för utbildning, eller inte. Många hävdar ju det. Syftet är att alla pengar vi betalar i skatt ska gå till det de är avsedda för – barnens utbildning.

Kommentera