Ny utredning

Nya förslaget: Kontrollera lärarstudenters belastningsregister

belasningsregisterkontroll

”Det är inte rimligt för studenten som går en utbildning till ett yrke där den ändå inte kommer kunna få anställning eller för de andra sökande som går miste om den studieplatsen”, säger Magnus Granlund, sekreterare i den statliga utredningen om belastningsregisterkontroll inför studier till bland annat vissa läraryrken.

| Foto: Mostphotos

Lärarstudenter ska omfattas av samma kontroll av belastningsregistret som vid anställning av lärare. Lärosäten ska också ges utökade möjligheter för att avskilja uppenbart olämpliga studenter. Det är två av förslagen i en färsk statlig utredning.

Förra veckan släppte utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter sitt betänkande. Ett av förslagen är att införa en obligatorisk kontroll av belastningsregistret för sökanden till vissa lärarutbildningar. Det ska också ges möjligheter för högskolorna att avskilja berörda studenter om de döms för vissa brott under studietiden. Utbildningarna som omfattas för lärare är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.

– Att bestämma vilka lärarutbildningar som skulle beröras var den lite enklare delen av utredningen. Men det krävs starka skäl för att införa belastningsregisterkontroll. Det kan exempelvis vara att en sådan kontroll krävs för att skydda barn och andra utsatta grupper. Det är inte heller rimligt för studenten som går en utbildning till ett yrke där den ändå inte kommer kunna få anställning eller för de andra sökande som går miste om den studieplatsen, säger Magnus Granlund som är en av utredningens sekreterare.

Brotten som föreslås stoppa en antagning motsvarar de som också kontrolleras inför anställning av lärare. Där ingår alla sexualbrott i kapitel sex i brottsbalken, barnpornografibrott samt de allvarliga våldsbrotten; mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt rån och människorov om de har lett till annan påföljd än böter.

– Inom hälso- och sjukvården kontrollerar man fler brott vid utfärdande av yrkeslegitimation men vi har bedömt att motsvarande brottskatalog som finns för anställning av lärare bör användas i detta fall. Det går inte att motivera en strängare belastningsregisterkontroll inför antagning till studier än inför anställning, säger Magnus Granlund.

I utredningen föreslås också att domstol ska vara skyldiga att underrätta universitet och högskolor om någon på de utbildningar som omfattas av antagningskontroll döms för de här brotten under studietiden.

– I det fallet blir det fråga om ett avskiljande och det är ett ärende som prövas av Högskolans avskiljandenämnd. Vi föreslår också en ny avskiljandegrund som tar sikte på studenter som genom särskilt klandervärt beteende under och i anslutning till utbildningen visat sig uppenbart olämpliga att fortsätta sina studier, säger han.

Vad är särskilt klandervärt beteende?

– Detta träffar exempelvis studenter som gör sig skyldiga till hot, våld eller allvarliga trakasserier mot andra studenter eller lärare, säger Magnus Granlund.

Kommentera