gustav_fridolin_presskonferens_2
Foto: Mårten Färlin
Nytt beslut

Nya insatser för problemskolor

Staten får ökat ansvar för skolor med dåliga resultat. Positivt, enligt Lärarnas Riksförbund – men inte nog. Förbundet vill se ytterligare statligt ansvarstagande.

Regeringen fattar i dag beslut om att ge Skolverket i uppdrag att gå in med särskilda insatser på skolor som visar dåliga resultat. Satsningen omfattar i år 300 miljoner kronor och innebär att Skolverket kan göra överenskommelser med enskilda huvudmän för att lyfta elevresultaten.

– Staten står inte längre och låter insatserna stanna vid inspektion och kritik. Detta är den mest genomgripande förändringen i statens samverkan med huvudmännen sen inrättandet av skolinspektionen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Sveriges Radio.

Satsningen är enligt Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ett steg i rätt riktning. Men det är viktigt att den används på rätt sätt, menar han. 

– Det är en ledningsfråga. Rektorer och lärare måste komma överens om vad som är viktigast och prioritera för att höja elevernas resultat och få en bra verksamhet i skolan. Det handlar i grund och botten också om att skolor behöver ha utbildade, behöriga lärare. Alla elever har rätt till det, säger han.

Lärarnas Riksförbund efterfrågar samtidigt statlig styrning för att garantera likvärdighet.  

– Problematiken, att det finns skolor som inte håller måttet, är ett bevis på att staten behöver gå in och garantera en långsiktigt hållbar lösning. Staten ska inte abdikera utan gå in när kommuner och friskolor inte har lyckats, säger Bo Jansson.

Regeringen vill öka stödet till 600 miljoner kronor från 2016. 

Kommentera