Rapport

Nya insikter om autism

Forskare har följt utvecklingen på två skolor som utvecklar sin verksamhet för att elever med autism ska få en fungerande undervisning.

Rapporten ”Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism”som gjorts av Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, ska ge insikt om vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal, föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet.

– Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta med inkluderande processer, säger Ulla Alexandersson i ett pressmeddelande.

Rapporten följer fyra elever i olika årskurser på två skolor, i en kommun där ledningen tagit beslut om att rikta ett särskilt specialpedagogiskt stöd till elever och lärare.

Ulla Alexandersson har deltagit med observationer och intervjuat klasslärare, specialpedagoger, elevassistenter, rektorer samt haft samtal med eleverna.

– Rapporten visar att en av grundförutsättningarna är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Utifrån det bygger man en organisation som ger ett kontinuerligt utvecklingsstöd som hjälper skolan att utveckla sin förmåga att se, förstå, involvera, samarbeta och anpassa, säger Thomas Ahlstrand, nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska skolmyndigheten i ett pressmeddelande.

Kommentera