Classroom kids
Lärarlönelyftet

Nya lärare får inte ta del av lönelyftet

I höst får 60 000 lärare sina löner höjda – men inte nyrekryterade. Pengarna ska inte användas till att täcka kommunernas ökade rekryteringskostnader, så det är positivt, enligt Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

I dag presenterar regeringen de sista detaljerna för lärarlönesatsningen som innebär att tre miljarder kronor årligen ska investeras i höjda löner för omkring 60 000 lärare. Påökningen kommer att bli 2500–3500 kronor per månad mer i lön för den enskilde. 

Satsningen ska gå till legitimerade lärare som tar särskilt ansvar för utvecklingen av undervisningen och syftar till att höja yrkets attraktivitet och förbättra elevresultaten.

– Vi har många erfarna lärare som jobbar hårt och har stor arbetsbelastning, men vars löner har släpat efter. Det här är en extraordinär och fullständigt nödvändig satsning för den yrkesgruppen, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

Ett för dagen nytt besked är att lärarlönelyftet inte kan användas till nyrekrytering av lärare.

– Det är ett viktigt tillägg. Lärarbristen gör att kommuner och friskolor måste betala bättre än tidigare för att kunna rekrytera nya lärare, men pengarna ska inte användas till att täcka det. Därför var det här är ett bra förtydligande från regeringens sida.

Bo Jansson.
Bo Jansson.

Huvudmännen, kommuner och friskolor, ska sköta fördelningen av pengarna.

– Vi har just sett att deras implementering av karriärtjänsterna lett till stora spänningar på många håll inom lärarkåren. Nu har de chansen att återvinna lärarnas förtroende genom att hantera det här på ett bättre sätt, säger Bo Jansson, och påminner om van pengarna faktiskt ska gå till:

– Pengarna ska inte användas för att täcka lönehöjningar som görs inom de vanliga lönerevisionerna, utan vara permanenta ökningar av lärarnas fasta löner.   

Att lärare på vuxenutbildningen samt studie- och yrkesvägledare inte omfattas av lärarlönelyftet är mycket beklagligt, enligt Bo Jansson.

Nyligen blev det dock klart att även rektorer som har lärarlegitimation kan omfattas av lärarlönelyftet. Hur ser du på det?

– De måste även uppfylla kriterierna, det vill säga att deras arbete ska ha en tydlig koppling till undervisningen. Men rektorer jobbar sällan med undervisningsrelaterat arbete, så det här kommer bara att omfatta en handfull rektorer. Skolledarnas Riksförbund har ställt krav på en särskild satsning, vilket jag stöttar. Men det här är lärarnas pengar, inget annat.

Helene Hellmark Knutsson.
Helene Hellmark Knutsson. | Foto: Mårten Färlin

Kommuner och friskolor ska kunna ansöka om pengarna hösten 2016, enligt en modell som har utarbetats av regeringen tillsammans med arbetsorganisationer inom skolan och lärarfacken. Den innebär att huvudmännen bara kan söka statsbidraget om de höjer lönen utöver den ordinarie lönerevisionen.

– Jag är stolt över att den här reformen nu är på plats. Sverige har haft sjunkande kunskapsresultat under flera år, skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och ansvarig minister för Lärarlönelyftet, i ett pressmeddelande.

Kommentera