Organisering

”Nya lärarfacket behöver skarpare ton gällande komvux”

komvux-2022

Förslagen på Sveriges Lärares formuleringar om vuxenutbildningen är urvattnade jämfört med Lärarnas Riksförbunds, menar Intresseföreningen för vuxenutbildning inom LR.

Det blev ett ja till samgående i Sveriges lärare. Nu är det viktigt att de skarpa krav som vi i Lärarnas Riksförbund ställer oss bakom också följer med in i den nya organisationen. Förbundets nuvarande hållning är exempelvis att vuxenutbildning på entreprenad ska förbjudas:

”Möjligheterna för kommunerna att lägga ut vuxenutbildning på entreprenad och för auktorisation måste fasas ut. De aktörer som formellt ansvarar för vuxenutbildningen, det vill säga de kommunala huvudmännen, är de som fullt ut ska utföra den utbildning man har ansvar för.” (Ur Lärarnas Riksförbunds policy för vuxenutbildningen)

I inriktningsdokumentet för Sveriges Lärare heter det i stället att vuxenutbildningens huvudmän ska agera ”för ökad kvalitet, kontinuitet, långsiktighet och trygga anställningar” (rad 2078)

Vidare tar Lärarnas Riksförbund tydligt ställning mot skolor drivna i aktiebolagsform. Detta ställningstagande återfinns inte i det nya dokumentet. Man har nöjt sig med att kräva att vinstutdelning i fristående skolor ”kraftigt begränsas” (rad 2075)

Vi yrkar på skarpare skrivningar

Genom Martin Turesson, som på samma gång är förbundsmötesledamot för Jönköpings län och sammankallande i Intresseföreningen för vux-lärare, kommer vi att lämna in ett yrkande på att skrivningarna för det nya förbundet skärps.

Vi kommer även att lämna in ett antal tilläggsyrkanden, varav det viktigaste för komvuxlärare kanske är yrkandet på en nationell reglering av den kontinuerliga antagningen inom såväl SFI som övrig vuxenutbildning. En sådan skrivelse saknas för närvarande.

Du kan också påverka. Kontakta din lokala förbundsmötesdelegat och uttryck din önskan om skarpare skrivningar gällande vuxenutbildningen.

Intresseföreningen för vuxenutbildning, Lärarnas Riksförbund

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera