lr_stud_styrelse

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings styrelse 2019. Bakre raden (från vänster): Julius Tyrling, Oskar Wahldén, Rasmus Lindström och Fredric Eriksson. Främre raden fr. v: Lina Hading, Rebecca Roth, Adam Kedert, Sara Karlsson och Sofie Delltorp.

Nyvald

Nya ordföranden: Lägg ner lärarutbildningar som inte håller måttet

Stäng undermåliga lärarutbildningar och satsa resurserna på de lärosäten som gör ett bra jobb istället. Det är budskapet från Rebecca Roth, nyvald ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

LR:s studerandeförening 2019

Hela styrelsen består av

Ordförande: Rebecca Roth
Vice ordförande: Adam Kedert
Kassör: Rasmus Lindström
FS-adjungt: Sofie Delltorp (som tyvärr inte kunde delta på bild)
Ledamöter: Oskar Wahldén, Fredric Ericsson, Sara Karlsson, Lina Hading och Julius Tyrling

Efter ett år som ledamot i styrelsen har Rebecca Roth valts till ny ordförande för Lärarnas Riksförbunds (LR) studerandeförening under konventet i Linköping. Till vardags läser hon till ämneslärare i samhällskunskap och historia med inriktning mot gymnasieskolan. Desstutom bloggar hon på Skolvärlden om sitt liv som lärarstudent.

Hon prisar föregående ordförande Mimmi Rönnqvist – som går vidare och blir ordförande för Saco studentråd – och känner att hon har stora skor att fylla. Samtidigt har hon alltid velat jobba för att förbättra för lärare och lärarstudenter och ser fram emot uppdraget.

–  Jag har alltid dragits till läraryrket utan att veta exakt varför. Jag har bara känt att det nog är det jag ska göra. Det är vad som känns naturligt. Och med allt negativt som skrivs om läraryrket känner jag att jag vill vara med och påverka, säger Rebecca Roth.

Det ska hon göra bland annat genom att driva den fokusfråga som delegaterna beslutade om under konventet: att koncentrera lärarutbildningarna till ett mindre antal, högkvalitativa lärosäten.

– Idag finns det 28 lärosäten som bedriver lärarutbildning. Många av dem fyller inte sina platser, och många håller inte måttet. Om man koncenterarar utbildningen till ett mindre antal lärosäten kan man lägga resurserna och fokusera forskningen dit. Både handels- och läkarlinjerna har ju också kraftiga intagningskvoter, men de har ändå hög kvalitet och hög status. Vi tror att det går att göra samma sak för lärare.

Rebecca Roth menar att hennes egen utbildning vid campus i Helsingborg – ett samarbete mellan Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad – bitvis är ett exempel på den sortens verksamhet som borde styras upp eller läggas ner. Ämneskurser som historia, matematik och svenska håller enligt Rebecca Roth hög klass, men lärarspecifika delar av utbildningen som utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är studenterna missnöjda med.

–  Lärarutbildningen ska ju vara en heltidssysselsättning, men det är den inte på många ställen. Här är det inte så mycket att läsa mellan de enstaka föreläsningarna, säger hon.

När hon blickar inåt mot LR:s studerandeförening är hennes uppdrag att öka antalet lokalföreningar.

– Lokalföreningarna är vår ryggrad, utan dem överlever inte LR:s studerandeförening. Vi har höjt anslaget till lokala föreningar, tagit fram en guide, och vi kommer att diskutera hur vi ska göra för att satsa mer på rekrytering.

Varför ska man gå med i facket som student?

– För att man får kraft att förändra sin egen situation. Jag kan ta min egen utbildning som exempel på det. Min skola hade en VFU-kris med 30 elever som inte hade någon praktikplats. Då gick vi ut och skrev en debattartikel, och massor av skolor hörde av sig och erbjöd plats, även utanför Skåneregionen. Sedan var det bara sju studenter som saknade praktikplats.

Utbildningsminister Anna Ekström fick också sin nya roll nyligen. Vad vill du hälsa henne?

– Grattis till utbildningsministerposten, jag hoppas vi kan ses snart. Jag har många frågor till henne och jag hoppas få träffa henne snart och ställa dem.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm