lrstud

Nya styrelsen för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Lärarutbildningen

Nya ordföranden vill höja vfu- kvaliteten

Fokus framöver för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening är att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu). Det berättar nya ordföranden Mimmi Rönnqvist.
– Det går att påverka, det är roligt att påverka och att göra det tillsammans, säger hon.

Det här är Mimmi Rönnqvist

Gör: Nytillträdd ordförande i Lärarnas Riksförbund studerandeförening. Efterträder Isak Skogstad.
Ålder: 24 år.
Bor och studerar: I Umeå, läser termin 8 av 10.
Gillar: Föreningsliv och att vara i skogen. 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) har ringt för att gratulera och Mimmi Rönnqvist är sugen på att sätta igång sitt samarbete med Lärarförbundets studerandeförening.
Hon studerar till ämneslärare i samhällskunskap och historia för gymnasiet och under 2017 och 2018 kommer hon att vara ordförande för Lärarnas Riksförbund studerandeförening.

Under konventet i början av mars beslutade de sig för att arbeta för en kvalitetssäkring av lärar- och studie- och yrkesvägledarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningar..

– Det finns flera stora brister, inte bara här i Umeå, utan överallt. Det finns många problem som behöver åtgärdas. Det kan exempelvis vara att våra VFU-handledare inte får tid avsatt för handledning, eller att vi hamnar i fel verksamhetsform. Det finns svaga riktlinjer för hur utbildningen ska utformas och bedömas, och bedömarna har bland inte erfarenhet av att jobba i skolan. Det går att jobba med den här frågan på väldigt många plan, säger hon.

Mimmi Rönnqvist har suttit i styrelsen under förra verksamhetsåret.

– Så det är inte helt nytt, men ett stort förtroende och ett stort ansvar, säger hon.

Läraryrket har gått i arv i Mimmi Rönnqvists släkt, närmast är mamma som är gymnasielärare.

Hur gör man tonårsuppror då?
– Jag var inte så upprorisk hemma, jag var elevrådsordförande istället. Jag har jobbat studentfackligt sen lågstadiet. Redan då fattade jag att det går att påverka, hur roligt det är att påverka och att göra det tillsammans.

Vad har du för budskap till utbildningsministern?
– Det måste finnas mer tid för lärare att göra det lärare kan vill och är väldigt bra på. Att låta oss utföra vår profession. Vi måste behålla så många lärare som möjligt i yrket. Lärare är kompetenta människor och det finns många branscher som vill anställa oss, men skolan är där vi behövs allra mest.

Nya styrelsen från vänster till höger:
Övre raden: Rasmus Lindström (kassör), Simon Fagerlund (suppleant), Sebastian Forsman (ledamot), Jacob Lavröd (ledamot).
Nedre raden: Karolina Hansson (suppleant), Carl Lindén (ledamot), Mimmi Rönnqvist (ordförande), Julia Lundström (vice ordförande), Gabrielle Scherstein (FS-adjungerad).

lrstudkonvent2017126.jpg

Mimmi Rönnqvist, ordförande LR stud, och Åsa Fahlén, ordförande LR.

Kommentera