utbildningsminister_anna_ekstrom

Anna Ekström vid onsdagens pressträff.

Corona

Nya regler: Större möjligheter till distansundervisning

Gymnasieskolorna stänger inte. Däremot får de större möjligheter att använda fjärr- och distansundervisning.
– Det ska vara lätt att göra rätt också för lärare, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) inledde onsdagens pressträff med att säga att hon vill att skolorna i Sverige ska vara öppna så länge det bara går, och att samhället har ett stort ansvar för att det fortsatt ska vara möjligt. 

– Samtidigt vet vi att nu sprids smittan snabbt i vårt samhälle och ingenting är som vanligt, säger hon.

Med anledning av det allvarliga smittläget kommer regeringen att besluta om en förordningsförändring som gör det möjligt för gymnasier att använda fjärr- och distansundervisning i större utsträckning än vad de gör i dag. 

– För att det ska vara lätt att göra rätt ökar vi nu möjligheten att upprätthålla fysiska avstånd i gymnasieskolans lokaler, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Tidigare har distansundervisning på grund av trängsel endast varit tillåtet för att undvika att det blir trångt i kollektivtrafiken när eleverna är på väg till och från skolan. Men regeringens ändring, som träder i kraft på måndag, innebär istället att en gymnasieskola som är öppen för eleverna delvis ska kunna använda fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel. 

– Det är två saker som jag vill vara väldigt tydlig med. Det första är att det inte ska förekomma mer fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan än vad som behövs. Fjärr – och distansundervisning är inte detsamma som närundervisning och för de allra flesta elever så är närundervisning en bättre undervisningsform. Vi vet sedan våren att många elever kämpade med motivationen och vi vet också att fjärr-och distansundervisningen var extra tuff för de elever som behöver skolan mest, säger Anna Ekström.

Hon fortsätter.

– Det andra är att skolan måste överväga vilken undervisning som är lämplig med hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. För även om fjärr- och distansundervisning kan fungera bra för många elever så kan sådan undervisning också vara olämpliga för andra elever, som till exempel befinner sig i en social utsatt situation, säger Anna Ekström.

Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterades cirka 25 500 bekräftade fall av covid-19 under vecka 45, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med föregående vecka. Högst är smittotalen bland gymnasieungdomar och unga vuxna i åldersgruppen 17-19 år, där 18 procent av de provtagna personerna fått en positiv laboratoriediagnos.

Ökningen har fått allt fler att kräva att gymnasier och högskolor ska stänga igen – men det är alltså inte vad regeringen planerar att göra i dagsläget.

Anna Ekström understryker att det bästa är undervisningen på plats i skolan, men påminner om att skolan inte bara är en plats för lärande för eleverna, utan också en arbetsplats för lärare och annan skolpersonal. De regler som gäller för Sveriges alla arbetsplatser gäller även för skolan.

– Lärare och annan skolpersonal ska kunna jobba hemifrån när de inte måste vara på plats. De ägnar sig åt mer än undervisning, bland annat lektionsplanering och möten med kollegor, föräldrar och det omgivande samhället, och i dessa delar kan det mycket väl finnas goda möjligheter att arbeta på distans. Jag vill inte behöva ta del av berättelser om skolpersonal som sitter i tråga mötesrum och har möten som hade kunnat genomföras digitalt. Det ska vara lätt att göra rätt också för lärare, säger Anna Ekström. 

Regeringens förordningsförändring gäller däremot inte universitet och högskolor. Matilda Ernkrans (S), som är minister för högre utbildning och forskning, poängterar dock att lärosätena har ett stort ansvar att se till så att undervisningen anpassas för att undvika smittspridning. Samt uppger att det är tydligt att skolorna dragit lärdom från nedstängningen i våras.  

– De har tagit sitt ansvar och har nu ytterligare skärpt sitt arbete för att minska smittspridningen. Det innebär just nu att den absoluta majoriteten av undervisningen sker på distans. Det gäller också för nya studenter, säger hon i samband med pressträffen. 

Kommentera