ragnar_edholm

Ragnar Sjölander (LR) och Lotta Edholm (L).

| Foto: Magnus Glans / Liberalerna
Ordning och reda

Nya riktlinjer ska minska hot och våld i skolan

Anmälningar om hot och våld i skolan har mer än fördubblats på sju år i Stockholms län, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Efter påtryckningar från lärarfacken skärps nu riktlinjerna för lärare och rektorer.
– Det krävs konsekvenser för den som missköter sig, och en skolledning som står bakom sina lärare, säger Ragnar Sjölander, ordförande LR Stockholm.

Samtidigt som Arbetsmiljöverkets statistik visar på en kraftig ökning av hot och våld, visar Stockholms stads egen undersökning att elevernas trygghet och arbetsro har minskat de senaste åren. Nu går skolborgarråd Lotta Edholm (L) ut och säger att nya riktlinjer för trygghet och studiero för samtliga skolor i Stockholm ska skrivas.

– De ska vara ett stöd i vilka åtgärder man kan vidta. Det är viktigt att politiken står bakom de lärare och rektorer som vill upprätthålla trygghet och arbetsro. Vi politiker ska inte vika undan när föräldrar ifrågasätter och överklagar, säger hon till Skolvärlden.

Hon är kritisk till ett antal domslut som gett bakläxa till skolor som på olika sätt vidtagit åtgärder mot stökiga elever.

– Det finns exempel på domar på gymnasiet där man sagt att nivån av hot och våld inte har varit tillräcklig för att stänga av eleven. Det ställs höga krav på att man ska vidta en rad åtgärder som erinran och kontakt med socialtjänst innan man stänger av en elev. Men jag menar att ibland måste man göra avstängningar direkt, säger Lotta Edholm.

Ragnar Sjölander på Lärarnas Riksförbund (LR) välkomnar tydligare riktlinjer, men hade velat ha dem på plats för länge sedan.

Hotar man eller begår vålds-brott ska det vara polisanmälan

– Vi hoppas att de ska innehålla en tydlig åtgärdstrappa som är konsekvent över alla Stockholms skolor. Hotar man eller begår våldsbrott ska det vara polisanmälan, och vid behov avstängningar eller förflyttning till akutskolor. Eleverna måste se att det blir konsekvenser av ett oacceptabelt eller till och med kriminellt beteende. Det största problemet idag är att det inte finns en tydlig och väl förankrad strategi för alla skolor, säger han.

Han menar att facket upprepade gånger försökt påverka stadens utbildningsförvaltning att förtydliga inte minst hur skolledningar ska agera när hot och våld förekommer, men att de inte velat lyssna på det örat. Istället har de tunnat ut de skrivningar som har funnits.

– Vi surnade till kring årsskiftet när vi tyckte att förvaltningens skrivningar om hot och våld var för svaga. De har urvattnat informationen på intranätet som gäller polisanmälningar till exempel. Det resulterar nu i att skolor inte gör en polisanmälan för sådant som är brottsligt ute i samhället. Men de har inte antagit några av våra förslag, säger han.

Nu hoppas han att intresset från politiken ska leda till mer tydlighet och att skolledare blir bättre på att backa upp sin personal.

– När man inte känner att man har ett tydligt regelverk som skolledningen står bakom så tvekar många lärare. Hela skolan måste stå bakom en åtgärdstrappa, inte minst skolledningen. Vi har sett att när lärare råkar illa ut så är det en lam hantering, och de elever som ligger bakom märker att det inte får så stora konsekvenser. Så kan vi inte ha det, säger han.

Lotta Edholm ser de nya riktlinjerna som en del i att stärka lärarnas uppbackning.

– De här sakerna hänger ihop. Rektorerna måste känna stöd från politiken, så att lärarna kan känna stöd från rektor. Det här ska visa att vi står bakom de lärare som använder sina befogenheter, säger hon.

Hur ska ni se till att det här inte bara blir en pappersprodukt?

– Det är något för utbildningsförvaltningen att se till. Men jag tror att hela den här diskussionen och medieintresset har en effekt i sig.

Utbildningsförvaltningen har fått uppdraget att ta fram de nya riktlinjerna. Enligt Lotta Edholm är det klara senast till höstterminen 2019.

Kommentera