Annons
”Vi lärare förstår att skolan inte är byggd för pandemier, men att man fortfarande inte gör riskbedömningar är bedrövligt”, säger huvudskyddsombudet Gunilla Rist. Foto: Shutterstock, privat

Nya siffror: 1 av 3 lärare upplever stress och press

Publicerad 1 december 2020

Fakta

Arbetsmiljöverkets undersökning

Arbetsmiljön 2019
 

En tredjedel anställda inom utbildning upplever att de har för höga krav, för liten egen kontroll och att yrket i hög grad är psykiskt ansträngande. Samtidigt lyfter många lärare att de har ett stimulerande och intressant jobb. Det visar ny undersökning.

Vartannat år gör Arbetsmiljöverket en bred undersökning där de undersöker alla branscher och hur de upplever sin arbetsmiljö – både den psykosociala och den fysiska. Rapporten baseras på Statistiska centralbyråns undersökningar som besvarats av 7000 personer.

Arbetsmiljöverkets senaste undersökning som sträcker sig hösten 2019 till våren 2020 visade att sex av tio anställda upplever att de har för hög arbetsbelastning. Rapporten återspeglar en uppdelad arbetsmarknad där kvinnor oftare har yrken där de kommer i kontakt med andra människor. Dessa kvinnodominerande yrken är i stor utsträckning utbildning, vård och omsorg.

Undersökningen visar att en av tre anställda inom utbildning, vård och omsorg upplever att de utsätts för höga krav samtidigt som de har liten egen kontroll. Det kan exempelvis handla om att tvingas hoppa över lunchen varje vecka, inte hinna tänka på annat än arbetet och inte kunna påverka hur eller när arbetet ska utföras.

– Den här typen av jobb med höga krav och lägre kontroll är vanliga i de kvinnodominerande jobben. Det gör inte skillnad på hur kvinnor och män upplever det men det är vanligare inom dessa yrken, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef på analys- och statistikenheten.

Hon fortsätter:

– Utbildningsbranschen är ofta representerad av de som uppger i hög grad att man har högt tempo och hög arbetsbelastning, och samtidigt inte kan bestämma när man ska genomföra sina arbetsuppgifter, säger Ann Ponton Klevestedt.

En tredjedel av sysselsatta inom utbildning, omsorg och vård anser också att de har ett arbete som är i hög grad psykiskt ansträngande. Trots detta upplever 80–85 procent att de har ett intressant och stimulerande arbete.

– De är ofta kontaktyrken där man träffar elever, patienter som upplever att de i hög grad har ett intressant och stimulerande jobb. Men de upplever också att de har en hög arbetsbelastning och en psykiskt påfrestande arbetssituation, säger Ann Ponton Klevestedt.

Vi är i ett läge där arbetsmiljön utmanas lite mer under corona

Men att lärare upplever stress, höga krav och litet inflytande är något Arbetsmiljöverket vetat om sen en lång tid tillbaka enligt Ann Ponton Klevestedt.

– Det här är faktorer vi känner till sen länge och som vi jobbar med. Men det som är positivt är att värdena kring dessa anspänningsjobb har gått ner lite de senaste åren. Vi vet att det pågår riktigt bra jobb i branschen. Men vi vill lyfta att det är viktigt att hålla uppe dialogen även om det mycket att göra, säger hon. 

Ann Ponton Klevestedt menar att dessa problem också riskerar att förstärka under pandemin.

– Vi är i ett läge där arbetsmiljön utmanas lite mer under corona. Det finns anledning att tro att det kommer utmanas extra under dessa kommande månader. Det är även en av anledningarna att vi vill lyfta detta. Det är extra viktigt att man jobbar kontinuerligt och har en bra dialog med arbetsgivare och skyddsombud, säger Ann Ponton Klevestedt.

Under hösten skickade Lärarnas Riksförbund ut en enkät till cirka 2 500 skyddsombud. Syftet var att följa upp deras förutsättningar för arbetsmiljöarbete på skolorna under pandemin. Enkäten visade att vart fjärde skyddsombud bedömer att folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs. Uppföljningen visade också att grundskollärare behöver vikariera för varandra väldigt mycket mer än vanligt.

Gunilla Rist, huvudskyddsombud vid Lärarnas Riksförbund i Göteborg hänvisar till denna rapport och menar att pandemin hänger ihop med den stress och press som Arbetsmiljöverket presenterar i rapporten. Hon menar att en av stressfaktorerna är att det saknas riskbedömningar på skolorna.

– Stressen har ökat i samband med pandemin. Det har inte gjorts riktiga riskbedömningar utan man har trott att allt ska lösa sig. Det handlar om smitta och ökad arbetsbelastning. Vi lärare förstår att skolan inte är byggd för pandemier, men att man fortfarande inte gör riskbedömningar är bedrövligt. Det skickar signaler till oss lärare att vår arbetsmiljö inte är så viktig. Det är så vi upplever det, säger hon.

Gunilla Rist fortsätter:

– Skyddsombudens enkät visar att många grundskollärare fått vikariera mycket. Det har blivit viktigt att lärare ska täcka upp för varandra och finnas till hands. Många har fått dubbelarbeta eller trippelarbeta och många är slitna. Det sliter mer när man inte vet när pandemin är över, säger hon.

Samvetsstressen har också ökat och kunskapstappet är en del av den stressen

Enligt Gunilla Rist har samvetsstressen ökat. Hon menar att kunskapstappet hos elever är en av anledningarna bakom den stressen.

– Samvetsstressen har också ökat och kunskapstappet är en del av den stressen. Det är också svårt att få extra stöd nu. För många lärare har det också varit en omställning och extra belastning att tänka på hur man ska undervisa digitalt på distans. Jag är inte förvånad över arbetsmiljöverkets rapport, säger hon.

 Gunilla Rist menar att smittan i sig lika stressande som samvetsstressen och dubbelarbetet. 
 
– Det finns en stress kring den egna hälsan - att bli smittad. Stress över att bli smittad är något som ökat mycket nu under oktober–november. Man undrar hur länge man ska orka och om man kommer att bli sjuk helt enkelt.

Gunilla Rist säger att hon känner igen Arbetsmiljöverkets undersökning kring de höga siffrorna om att många, trots stress, upplever att de har ett intressant och meningsfullt arbete. Detta stämmer för lärare.
– Varje gång vi har medarbetarenkäter så signalerar lärare att de har ett viktigt meningsfullt och intressant arbete. Det är det positiva av saken men just nu räcker det inte. Vi har ett meningsfullt arbete, men just nu är lärarkåren alltför pressad, säger hon.  

– Att hantera människor och relationer innebär alltid en psykisk ansträngning. Det är intressant under normala förhållanden.  När man måste vikariera och ställa upp på grund av pandemin finns risk att lärarna får betala med sin hälsa. Den risken är överhängande. Det är mycket övertid som görs som är osynlig just nu, säger hon.

Vad behövs göras för att minska denna stress och press?

– Rimligtvis så måste vi få tydliga besked om kompensation för det vi gör. Tid eller pengar. Det måste omgående göras riktiga riskbedömningar för våra arbetsplatser.  Tydliga åtgärder som hanterar risk för smitta och ökad arbetsbelastning. Arbetsgivaren måste förstå att lärare inte kan jobba dygnet runt och använda sin fritid för att kompensera elevers kunskapstapp och kollegors sjukfrånvaro, säger Gunilla Rist. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons