kateder_tom
Lärarbristen

Skolverket: 77 000 lärare saknas om fem år

De kommande fem åren måste skolor och förskolor rekrytera 77 000 heltidstjänster – drygt lika många som det totala antalet lärare i den kommunala grundskolan idag.
– Det är inte möjligt, och det är en insikt som man måste ta till sig, säger Fredrik Svensson på UKÄ.

Skolverkets siffror

Här kan du ta del av Skolverkets prognos.

Så vill Lärarnas Riksförbunds lösa lärarbristen:

  • Satsa på bättre arbetsvillkor och löneutveckling för yrkesverksamma lärare: På så vis kan vi få fler att välja lärarbanan och få fler att vilja stanna kvar i yrket på längre sikt.
  • Återrekrytera lärare som lämnat yrket: SCB:s undersökning visar att det finns över 20 000 personer med lärarutbildning som kan tänka sig att återvända till skolan. Här krävs medvetna satsningar från arbetsgivarna för att locka dem tillbaka.
  • Fler lärarstudenter måste fullfölja sin utbildning och fler nyexaminerade måste stanna kvar i yrket. I dag fullföljer många inte sina studier, inte minst när det gäller ämneslärarutbildningen. Med införande av lämplighetsprov och i övrigt skärpta antagningskrav kan fler motiverade och väl förberedda studenter antas till utbildningen. Alla nyexaminerade måste dessutom få tillgång till en introduktionsperiod med en erfaren mentor.

Nya siffror från Skolverket visar att prognosen för lärarbristen försämrats sedan mätningen för två år sedan – rekryteringsbehovet har stigit med 7 000 heltidslärare i för- och grundskola för de närmaste fem åren, för en total på 77 000. Det kan jämföras med antalet lärare i den kommunala grundskolan i hela landet idag, som omvandlat till antal heltider uppgår till 76 773 stycken.

Skolverket bedömer att om inget förändras så kommer det saknas omkring 80 000 lärare om 15 år. Störst väntas bristen bli på ämneslärare, yrkeslärare och förskollärare.

– Vikten av att elever får möta behöriga och engagerade lärare kan inte överskattas. Att fler väljer läraryrket är en ödesfråga, inte bara för skolan utan för hela samhället, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

På Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har man räknat ut att det skulle krävas 23 700 nya lärarstudenter varje år för att täcka behovet, att jämföra med verklighetens 15 300 nya lärarstudenter per år.

Fredrik Svensson är utredare på UKÄ och han menar att förhoppningen att fler lärarstudenter skulle kunna lösa situationen nu är död, det är redan för sent. Istället behöver skolan komma med lösningar på de problem som uppstår när lärarna är för få, för det kommer de sannolikt vara under lång tid framöver.

– Poängen är att ingenting pekar på att lärarbristen minskar, snarare ökar den. Det bör leda till en krismedvetenhet, att det inte räcker att få in fler på lärarutbildningen. Men jag tycker inte riktigt att den medvetenheten finns. Huvudmännen måste i hög grad fokusera på hur de ska hantera situationen, och det innebär att personer som inte är lärare måste in i skolan i större antal, säger han till Skolvärlden.

Menar du personer som ska ersätta lärarna i klassrummet eller andra funktioner?

– Jag tänker varken att de ska ersätta lärare eller inte. Men anställer man inte fler personer så blir det glesare mellan de vuxna i skolan, och det tror jag inte att någon vill se. Från UKÄ:s sida har vi pratat om lärarassistenter och liknande i fösta hand, men det finns ju mycket kvar att göra där. Vilka uppgifter behöver man inte vara lärare för att utföra? Där finns det ingen konsensus. Det finns flera utbildningar till lärarassistent, men de verkar ha ganska olika innehåll, säger Fredrik Svensson.

Kommentera