Lärare och elever i klassrum, Gunilla Rist, huvudskyddsombud för LR i Göteborg.

Gunilla Rist, huvudskyddsombud för LR i Göteborg, menar att det i många fall krävs ytterligare åtgärder för att kunna bedriva smittsäker undervisning.

| Foto: Shutterstock, privat.
Corona

Nya siffror: Över hälften av Sveriges högstadieelever tillbaka i klassrummen

Över hälften av Sveriges högstadieskolor bedriver nu all undervisning i skolans lokaler. Samtidigt varnar LR:s huvudskyddsombud, Gunilla Rist, för att skolor slarvar med arbetsmiljön.
– Vi har fått flera rapporter om huvudmän som struntat i att genomföra riskbedömningar, säger hon.

Läs mer
  • I januari hade två tredjedelar av de svarande kommunerna och ansvariga för fristående skolor, helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid de flesta av sina högstadieskolor.
  • I februari angav många kommuner och ansvariga för fristående skolor att ungefär hälften av undervisningen i gymnasieskolan skedde på distans.
  • Även i mitten av april är det många som anger detta, samtidigt som fler än tidigare angett att det mesta av undervisningen sker i skolans lokaler.
  • Du kan ta del av Skolverkets senaste undersökning här.

Sedan pandemins start har Skolverket granskat fjärr- eller distansundervisningen. Den senaste rapporten visar att en stor del av högstadieskolorna, och även i gymnasieskolorna, har återgått till att undervisa eleverna i klassrummen i stället för på distans.

– Skolan har ett stort och viktigt uppdrag i den här pandemin. Undervisning i skolans lokaler är som regel det bästa när det gäller elevers lärande och välbefinnande. Vi vet att man arbetar hårt för att göra skolorna så smittsäkra som möjligt för att på så vis kunna hålla öppet, säger Anna Castberg, enhetschef för utredningsenheten på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Skolverkets undersökning, som genomfördes den 19–20 april, uppger 55 procent av kommunerna och ansvariga för friskolor på högstadiet att all undervisning numera sker i skolans lokaler.

Bland de som fortfarande bedriver fjärr- eller distansundervisning i högstadiet svarar 33 procent att ungefär hälften av undervisningen sker på det sättet.

– Det ser ut som att fjärr- och distansundervisning används mer i regioner eller enskilda kommuner där smittläget är fortsatt högt, eller där det finns lokala utbrott i skolan. Vårt intryck är att skolorna visar en stor flexibilitet i sitt arbetssätt – i vissa fall har man kunnat gå över till mindre distansundervisning, i andra har smittoläget i stället inneburit att den ökat i omfattning, säger Anna Castberg.

I Göteborg rekommenderar smittskyddet att högstadiet fortsätter med en kombination av när- och distansundervisning.

– Det ser olika ut på olika skolor givet att man har olika förutsättningar att bedriva en smittsäker undervisning, säger Gunilla Rist, högstadielärare och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg, till Skolvärlden.

Hennes bedömning är att det krävs mer omfattande åtgärder innan skolan kan öppna upp ytterligare.

– Vi har fått flera rapporter om huvudmän som struntat i att genomföra riskbedömningar trots att skolan tar in allt fler elever. Det är minst sagt problematiskt eftersom det bland lärare redan finns en stor oro för att bli smittad och för att föra smittan vidare.

Utöver utförliga riskbedömningar och tillgång till skyddsutrustning anser Gunilla Rist att lärarkåren bör prioriteras i vaccinationskön.

– När det gäller vaccination mot covid-19 behöver lärare prioriteras. Det är ett folkhälsoproblem att elever inte har möjlighet att lär sig vad som egentligen förväntas på grund av distansundervisningen, samtidigt är det i princip omöjligt att ha en högstadieklass i ett klassrum och hålla det avstånd som krävs.

Många lärare bär på en samvetsstress och oro för de elever som drabbats hårdast av pandemin, fortsätter Gunilla Rist.

– Att genomföra läraruppdraget och göra en korrekt bedömning är svårt när undervisningen sker distans, men utan rätt förutsättningar och skydd innebär undervisning på plats att lärares hälsa offras.

Att Skolverkets senaste rapport visar att majoritet av de svarande kommunerna och ansvariga för fristående skolor återigen bedriver all undervisning i skolans lokaler förvånar henne.

– Då hoppas jag att man hunnit anpassa lokaler, scheman, infört snabbtester, åtgärdat ventilation och trängsel.

Kommentera