Timplaner

Nya timplanen för grundskolan skjuts upp

klassrum-6677

Den nya timplanen för grundskolan kommer inte hinna träda i kraft till höstterminen 2022.

Regeringen skjuter upp införandet av den nya timplan för grundskolan som skulle införts från och med hösten.

Bort med elevens val och lägg de timmarna på SO och NO istället. Det är de största förändringarna i den timplan som skulle börja gälla i höst, men som nu skjuts på framtiden.

Bakgrunden till den reviderade timplanen är att man vill uppnå en bättre balans mellan innehållet i undervisningen och den tid lärare och elever faktiskt har på sig att gå igenom det. Skolverket presenterade timplanen för regeringen i mars 2021 och förslog då att den skulle lanseras samtidigt med de nya kursplaner som träder i kraft till hösten 2022, men nu får den alltså ligga i träda ett tag till.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om Lärarnas Riksförbunds i mångt och mycket positiva reaktion på timplanen.

– Många av de saker som vi skrev i vårt remissvar har man lyssnat på, sade Sara Svanlund, vice ordförande för LR, till Skolvärlden när det slutgiltiga förslaget presenterades.

Samtidigt påpekar hon att timfördelningen mellan de samhälls- och naturorienterande ämnena kunde vara tydligare.

– Att man har kvar ett gemensamt antal timmar tycker vi är synd. Vi hade hellre sätt att man verkligen var tydlig med vilken tid som ska läggas på vilket ämne i respektive block. Målen och stoffet finns ju reglerat.

Förslaget väckte ursprungligen en kritikstorm från landets bildlärare som fick Skolverket att backa på ett förslag att flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet. Bildläraren Lena Landström som var en förgrundsfigur i protesterna kallade idén för ”ytterligare ett slag i ansiktet” på bildlärarna.

– Det är som att de tar små, små steg mot att ta bort ämnet helt. Om vi ska värna bildämnet, om det ska vara en del av elevernas skolgång, måste man också ge oss lärare förutsättningar att göra ett bra jobb, sade hon till Skolvärlden.

Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan ska alla få ny timplan. Enligt regeringen bereds förslaget just nu inom Regeringskansliet men kommer inte hinna träda i kraft till höstterminen 2022. Det finns i dagsläget inget besked om när den reviderade kursplanen slutligen kommer att träda i kraft.

Kommentera