Lärarutbildning

Nyblivna läraren: Hamna inte i VFU-fällorna

Sofie Delltorp

Här är Sofie Delltorps bästa tips för att inte hamna i VFU-fällan när du som lärarstudent är ute på skolorna.

| Foto: Julia Sjöberg och Mostphotos
Så kickstartar du din VFU
 1. Ta kontakt med din handledare och ta reda på vilka kurser och elevgrupper du ska undervisa.
 2. Gör en grovskissad tidsplan över de moment du ska ansvara för.
 3. Fyll tidsplanen med innehåll och uppgifter, hellre för mycket än för lite.
 4. Konkretisera innehållet och kom ihåg att variation i klassrummet förnöjer.
 5. Lär dig elevernas namn.

Källa: LR Stud.

Sofie Delltorp är ny som lärare och aktiv i LR Stud. Här är hennes bästa tips för att inte hamna i VFU-fällan när du är ute på skolorna.

Sofie Delltorp har läst svenska och svenska som andraspråk med inriktning mot gymnasieskolan på Göteborgs Universitet. Hon är dessutom fackligt aktiv i LR Stud samt medlem i förbundsstyrelsen.

– Det finns en del problem under en VFU som är svåra att förutse som man ska ta tag i snabbt, säger hon.

1) Dela inte din handledare med för många andra

– Det finns inget enhetligt system när det gäller ekonomisk ersättning till lärare som är handledare. Ersättningen kan vara olika från skola till skola och varierar från inga pengar alls – till att en lärare personligen får betalt per student. Det kan vara en av anledningarna till att det förekommer fall där fyra studenter har samma handledare.

– Det säger ju sig självt att det är väldigt svårt att få en bra, individuell VFU om ens handledare har flera andra studenter att stötta. Upptäcker du att din handledare har exempelvis tre andra studenter också, är mitt råd att du tar kontakt så fort som möjligt så att det inte uppstår frustration senare. Ett skräckexempel är när studenterna som delade handledare kände sig försummade – samtidigt som den läraren glatt pratade om vad hen skulle göra för sina extra VFU-pengar…

2) Ha koll på långa – och dyra resvägar

– Det här kan slå olika på olika lärosäten, och ibland uppstår problemet hastigt om en handledare bytt jobb eller av andra orsaker inte vill ta emot elever på en mer närbelägen skola. Har en student dock riktig otur kan det bli långa resvägar till VFU:n. Jag har hört talas om personer som får gå upp fem på morgonen och sedan kommer hem vid sjutiden på kvällen.

– Vissa gånger är det långa restider med kollektivtrafik, men det händer också att det inte går att nå skolan med buss eller tåg och studenten får ta egen bil. Vid sidan om kostnader för drivmedel tillkommer parkeringsavgifter, så ersättningen från universitetet täcker inte de verkliga kostnaderna. Jag har en person i min bekantskapskrets som hade sin VFU två timmar från skolan i Göteborg och valde att hyra en lägenhet där.

3) Se till att få praktik på rätt stadium

– Också här är det viktigt att försöka få koll på sin VFU i god tid. Det förekommer att studenter får göra sina VFU på fel stadium. Väljer man som sin inriktning att studera till gymnasielärare och får göra VFU på högstadiet, skulle jag vilja hävda att det handlar om två olika uppdrag. Mognaden hos eleverna och upplägget på undervisningen skiljer sig åt väsentligt.

– All utbildning man fått som gymnasielärare utgår ju från styrdokumentet. Dessutom ska utmaningar kring skolplikten hanteras på högstadiet, men inte på gymnasiet. Får du indikationer på att du riskerar att hamna fel, måste du säga till universitetet direkt och inte gå och vänta. Flaggar en student för byte av VFU med för kort varsel är det risk för att det inte finns platser någon annanstans. Då kanske det enda alternativet är att vänta en termin och utbildningen förlängs.

”LR Stud kräver en handledare per student”

– Ett tips jag har då är att du kan försöka haka på någon från ditt universitet som gör VFU på samma skola om denne har en bra handledare för sig själv, så att ni blir två där – om det är ett krisläge. Annars kräver vi på LR Stud att det ska vara en handledare på varje student.

4) För få undervisningstimmar

– Du kan få en handledare som själv jobbar deltid, vilket i sin tur kan påverka dina undervisningstimmar. Det är heller inte ovanligt att läraren kan ha en ämneskombination som inte du har och att antalet timmar i ditt huvudämne helt enkelt blir färre. Sedan kan det vara så att handledaren inte fått tid avsatt i sin egen tjänst för att hjälpa studenten med planering av lektioner och annat. I teorin finns en miniminivå för undervisningstimmarna, men i praktiken kan det vara annorlunda.

Foto: Jonas Ljungdahl

5) Man får ingen kontakt med sitt andraämne

– Här kan det slå väldigt snett för vissa. Jag vet ett fall där en student blivit legitimerad för att undervisa i svenska och musik, men detta utan att ha gjort en enda minut i svenskan på sin VFU. Jag personligen har svenska som förstaämne och kompletterar med svenska som andraspråk som andraämne – och de ämnena ligger ju så nära varandra dessutom.

– Skolorna har ju skyldighet att ge oss VFU i vårt huvudämne och studenterna är glada om de först och främst får undervisa i sitt primära ämne, men om man har en god kommunikation med sin handledare kan man ju be om hjälp att få auskultera under andra lärares lektioner – och det kan ge en bra inblick i andraämnet även om man inte håller i egen undervisning. Det är i alla fall ett komplement.

6) Man får inget eget skrivbord eller en plats att sitta på

– Det här är väldigt olika från skola till skola. Visst har jag fått berättat för mig av studie- kamrater att det funnits tomma skrivbord de fått ta på skolor med lärarbrist, men så har det inte varit på mina VFU:er. Där jag har varit har vi inte fått tillgång till sådana rum.

– Senast fick vi lärarstudenter sitta i lunchrummet, så där blev vi ganska störda av de ordinarie lärarna – och vi säkert hade en hämmande inverkan på ordinarie kollegor som ville luncha tillsammans i lugn ro. Dels skapar det onödig frustration, dels blir det en så tydlig markering på att vi inte är med i lärargänget.

– När jag tog upp det med ansvariga fick jag förslaget att vi kunde sitta på studietorget med eleverna. Det är som om AT-läkare skulle sitta i väntrummet med patienterna.”

Råd inför dina handledda lektioner 
 1. Du är där för att lära dig och inte för att arbeta gratis.
 2. Tala med handledaren i förväg och bestäm vad du ska undervisa.
 3. Var inte rädd att fråga din handledare när du undrar över något.
 4. Fråga gärna andra lärare utöver din handledare om du kan få auskultera under deras lektioner.
 5.  Du är vuxen och lärare, elever ser upp till dig och ska respektera dig.
 6.  Ställ rimliga krav på dig själv.
 7.  Kom ihåg att alla misslyckas ibland och det är inte hela världen.
 8.  Visa att du är intresserad.

Källa: LR Stud.

7) Man får inte tillräcklig handledning

– Det här är en fälla som tangerar flera av de andra VFU-fällorna eller är en konsekvens av dessa, men mycket beror på intresset från lärarens sida. Någon kan ha känt sig tvingad att bli, eller fortsätta vara, handledare.

– Sedan måste man återigen beakta att läraren i sin tur kanske inte fått tid avsatt i sin tjänst för handledning. Tiden kan också vara ett problem om en lärare har få lektioner och ska lämna ifrån sig en av dessa varje vecka.

– Det är viktigt att ha pratat ihop sig med de ansvariga och handledaren redan från start. Biter man ihop i början och hoppas på en förändring kan det bli svårt att ta upp frågan när det gått en tid. En student är ju i beroendeställning gentemot handledaren och vill inte riskera att hamna i en onödig konflikt.

8) Man får inget material

– Det här är en mycket viktig fråga. En student kan bli utan nycklar till lärarrum, klassrum och personaltoaletter. Det är ingen rolig signal gentemot eleverna att stå utanför klassrummet och vänta på att handledaren ska låsa upp. Det underminerar verkligen ens auktoritet och visar att skolan inte litar på en så mycket att man får ha en nyckel.

– Sedan är det inget roligt att be om lov för att få gå på toaletten. Sedan är det också ett minus att inte få tillgång till en arbetsdator. Alla studenter har inte en egen bärbar att ta med till skolan. Jag har haft med min privata laptop, men vissa system och program kan jag inte använda i den. Sedan får man en gästinloggning till wifi varje dag – och ibland måste man få ett nytt användarnamn och eller lösenord upp till fem, sex gånger en och samma dag för att man kastas ut från internet.

– Det är också vanligt att läromedlen inte räcker till den som gör VFU – och det är väldigt svårt att planera vad eleverna ska jobba med i läroboken när man inte har tillgång till ett eget exemplar…

Kommentera