Vårbudget

Nygamla satsningar i vårbudgeten

De skolsatsningar som regeringen inte fick igenom i höstas dyker nu upp igen. Det handlar bland annat om mer pengar till elevhälsan. 

Fram till nu har regeringen regerat utifrån Alliansen budget. På onsdag presenteras vårbudgeten och tack vara decemberöverenskommelsen kommer regeringen få igenom sina kommande budgetförslag i riksdagen.

Aftonbladet redovisar i dag fem skolsatsningar som regeringen inte fick igenom i höstas, men som nu är med i vårbudgeten.

• Fler speciallärare och specialpedagoger i förskoleklasser och årskurs 1-3: I vårändringsbudgeten förslås 8 miljoner kronor för att inleda satsningen. Från och med 2016 beräknas regeringens satsningar uppgå till 500 miljoner kronor per år.

• Nationella skolutvecklingsprogram: 20 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för 2015. Satsningen beräknas uppgå till 140 miljoner kronor per år från och med 2016.

• Förstärkningar av elevhälsan: Regeringen beräknas ett riktat statsbidrag om 200 miljoner kronor per år från och med 2016.

• Upprustning av skollokaler: I vårändringsbudgeten föreslås 15 miljoner för att inleda satsningen under 2015. För 2016–2018 beräknas satsningen uppgå till 330 miljoner kronor per år.

• Utökat stöd till barnomsorg på obekväm arbetstid: Regeringen föreslår att lägga till 24,5 miljoner kronor 2015 utöver de pengar som redan finns. För 2016 beräknas stödet ökas med 49 miljoner kronor och från och med 2017 med 80 miljoner årligen.

Kommentera