asa_fahlen_larare

Åsa Fahlén tycker det är viktigt att det fortsätter vara lärarorganisationer som bevakar lärares arbetssituation.

Fackligt

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

Avtalet i korthet

Det ska LR göra för SSR-medlemmar med läraranställning:

  • Löneförhandla
  • Ge rådgivning både lokalt och via LR:s medlemsjour.
  • Bjuda in till medlemsmöten – dock utan rösträtt.
  • Bevaka deras intressen vid mbl/samverkan.
  • Förhandla vid arbetsbristuppsägningar – vid oenighet mellan parterna tar SSR över.
  • Informera – Skolvärlden, nyhetsbrev och inloggning på lr.se

Lärarnas Riksförbund (LR) organiserar endast legitimerade lärare, något som skiljer dem från Lärarförbundet. Men medan Lärarförbundet på senare tid tagit kliv mot att stänga dörren för obehöriga går LR nu ut och meddelar att de sträcker ut en hand.

Genom ett nytt avtal tar LR över delar av det fackliga arbetet för medlemmar i SACO-anslutna Akademikerförbundet SSR som jobbar som lärare. Enkelt uttryckt kommer LR hantera fackliga frågor av kollektiv natur – löneförhandlingar, arbetsmiljö och liknande – medan SSR fortsatt ansvarar för medlemmarnas mer individuella väl och ve.

– Det finns en stor andel obehöriga akademiker i skolan idag, och vi vill att de ska vara fackligt ansluta. Avtalet går ut på att de ska hitta ett fackförbund att vara med i medan de utbildar sig till lärare, säger Åsa Fahlén, ordförande för LR.

Är det inte att likställa behöriga och legitimerade lärare med obehöriga?

– Det hade ju varit så om de hade varit medlemmar i LR.

Fast det är väl bara en akademisk skillnad?

– Nej. Vi har kvar samma politik vad gäller legitimation och villkor och allt sådant. För att få en fast anställning måste du vara behörig, och innan dess kan du inte ha samma löneanspråk.

Avtalet är ett resultat av att snart sagt var tredje lärare i grundskolan (29,5 procent) är obehörig enligt Skolverkets siffror, och på LR gör man analysen att det kommer se ut på det viset under lång tid framöver. Därför söker man nya former för att bevaka kollektivavtalen.

– Risken vi ser är att det kommer in ett tredje fackförbund som ansluter obehöriga och vill förhandla. Men det är vi inom lärarnas samverkansråd som förhandlar för lärarna, säger Åsa Fahlén.

Så det handlar om att bevaka er position?

– Det handlar om att vi bevakar läraryrket. Det är sådan lärarbrist nu, så många utan lärarutbildning. På det här sättet ser vi till att det är en lärarorganisation som förhandlar om det som rör läraryrket, samtidigt som vi måste jobba för att de obehöriga ska vara så få som möjligt.

Avtalet är också en typ av facklig byteshandel där företrädare för LR tar på sig att rekommendera obehöriga akademiker att bli medlemmar i SSR. När individen i fråga sedan läst in sin lärarbehörighet ska företrädare för SSR bolla tillbaka och rekommendera medlemskap i LR.

– Det är ett initiativ från SRR och LR gemensamt. Vi hade en diskussion kring hur vi skulle kunna göra för att se till att folk är fackligt anslutna och samtidigt värna behöriga lärare. På det här viset delar vi tydligt upp rollerna, det är en lärarorganisation som förhandlar om lärarfrågor, och vi behåller akademiker inom SACO, säger Åsa Fahlén.

Kommentera