Fackligt

Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen

Efter utdragna förhandlingar har samverkansrådet och Svenska folkhögskolans lärarförbund enats med Arbetsgivaralliansen om nya avtal.

Avtalen löper över fyra år, med garanterade nivåer för maj 2014 och 2015. De två efterföljande åren sätts nivåerna genom lokal lönebildning. Lägsta garanterade utfall per arbetstagarorganisation är 5,4 procent till och med 2015, varav lägst 2,4 procent under 2014.

Inom Arbetsgivaralliansen återfinns fler än 130 företag som driver fristående skolor och folkhögskolor.

Kommentera