lll_botkyrka

Peter Bergander, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Botkyrka.

Lärarlönelyftet

Nytt beslut: Lärarlönelyftet ingår i ordinarie lönen

I Botkyrka har man valt att permanenta det statliga Lärarlönelyftet. 
Beslutet att låta pengarna ingå i den ordinarie lönen hyllas av Lärarnas Riksförbund.
– Kommunen markerar att man satsar på lärarna nu, säger Peter Bergander, kommunombud för LR.

Det har gått drygt ett år sedan Lärarlönelyftet genomfördes. Tidigare i veckan rapporterade Skolvärlden om hur situationen alltjämt är tuff för lärarna i Lund ett år efter satsningen. Lärarnas Riksförbund i Lund vittnar om ett fortsatt stort missnöje och att Lärarlönelyftet har slagit hårt mot lärare som inte fått ta del av satsningen.

I Botkyrka har man däremot tagit fram en lösning som hyllas. Redan tidigare i år höjde kommunen lärarlönen för alla lärare i hela Botkyrka med 1 200 kronor utöver den statliga satsningen. 

Nu tar kommunen den statliga lönesatsningen ett steg längre. Botkyrka har beslutat att permanenta det statliga Lärarlönelyftet.

– Vi gör det från och med slutet av året. De som i dag innehar ett statligt Lärarlönelyft kommer att få sitt lönelyft inne i den ordinarie lönen. Vi ville inte att de 527 personer som får andelen med statligt Lärarlönelyft i Botkyrka ska gå runt och känna sig oroliga för sin lön. Väldigt glad över att kunna gå fram med den här satsningen, säger Emanuel Ksiazkiewicz, kommunalråd (S) och ordförande för Botkyrkas utbildningsnämnd.

Lärarnas Riksförbund i Botkyrka var väldigt tydliga tidigt i processen att detta var en lösning man trodde väldigt mycket på. Peter Bergander, kommunombud för LR i Botkyrka, tycker det är bra att Botkyrka lägger de statliga pengarna i lönerna – som kommunerna står för i förlängningen.

Vi har ofta en samsyn på skolfrågorna och det är bra för vår kommun.

– Oavsett om statsbidraget försvinner eller inte så kommer pengarna att ligga kvar i lärarnas löner på samma sätt som förstelärararvodena blev tillsvidarelöner. Dessutom fick vi ett kommunalt lärarlönelyft i år där man lade 1 200 kronor på alla legitimerade lärare. Två mycket bra beslut har fattats. Sedan är jag medveten om att det är många lärare som inte har fått lärarlönelyftet men där Botkyrka med de 1200 kronorna skjutit till egna pengar. Det är också en tydlig markering från kommunens håll, säger Peter Bergander.

Berätta mer varför du tror att det här är rätt väg att gå?

Emanuel Ksiazkiewicz
Emanuel Ksiazkiewicz

– Får du statliga pengar som ett bidrag och ett tillägg på din lön är det ingenting du kan vara säker på att få behålla och bygga din ekonomi kring, så det här blir en stadga för alla inblandade. Jag har en lärarkollega i en närliggande kommun som var förstelärare i tre år. Sedan blev han av med sina pengar. Runt 5 ‪000 kronor i månaden tog de bort efter en period, för att ge till en annan. Det blir konstigt när tanken var att det skulle höja lönerna för erkänt skickliga lärare, säger Peter Bergander och fortsätter:

– Jag tycker att Botkyrka kommun markerar att man satsar på lärarna nu. Men också samarbetet mellan oss i facket och politikerna är något som fungerar bättre och bättre. Vi har ofta en samsyn på skolfrågorna och det är bra för vår kommun.

Peter Bergander anser även att det är glädjande att samarbetet med politikerna i kommunen leder till resultat och att facket får gehör för mycket av det som tas upp.

– Samtidigt får politikerna i utbyte en bättre bild av hur det ser ut på skolorna, så båda vinner på det. Det är inte alla kommuner som har ett sådant här samarbete med politikerna. Vi får också vara med tidigt i processen och prata om skolfrågorna. Vi kan arbeta aktivt i ett tidigt skede och slipper vara reaktiva, vilket innebär att vi slipper vara en grupp nejsägare. Det är ett stycke bra demokrati, säger han.

Emanuel Ksiazkiewicz ser också väldigt positivt på samarbetet med facket:

– Vi lyssnade på påtryckningarna och vi tror att det här kommer att göra skillnad. Jag tror att det handlar om att vi har en samsyn. Inte i alla sakfrågor och inte i exakt hur man ska göra – men vi har en samsyn i vart vi ska komma och att vi ska komma framåt. Det tror jag är nyckeln. Delar vi målbild och ambitionen att utveckla vår verksamhet då tror jag man kan komma väldigt långt med det här samarbetat. Det fungerar väldigt bra i dag och vi kommer nu att kunna göra skillnad för våra lärare och elever.

Kommentera