2126332-kindergarten-children-learning-how-to-use-computers
IT i skolan

Nytt digitalt matteverktyg

Verktyget iMatematik vill uppmuntra eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande. En fördel mot analoga läromedel är de interaktiva möjligheterna, menar en av grundarna Leif Strömquist.

Guide

För att som lärare på egen hand kunna bedöma värdet av ett digitalt läromedel har Skolverket tagit fram en guide som stöd, något Skolvärlden tidigare skrivit om. Skolverkets guide hittar du här

Det finns allt fler digitala läromedel och verktyg på marknaden som vänder sig direkt till skolan, alltifrån egenproducerat material lärare delar med varandra till stora, kommersiella helhetslösningar. Det är en marknad som växer.

En av de tjänster som erbjuds skolan är iMatematik, en tjänst som behandlar främst grundskolematematiken men även gymnasieskolans första kurser. Eleverna jobbar med uppgifterna på sin egen dator.

– Det finns en mängd appar som gör allt möjligt inom matte. En del är bra medan andra mer handlar om en stunds underhållning. Men det finns absolut tillräckligt mycket bra ”där ute” för att läraren – om denne hade tid – skulle kunna få ihop ett ganska täckande material, säger Leif Strömquist en av grundarna av iMatematik.

– Problemet är att man inte har den tiden. Så det vi gör, bland annat, är att samla allt under ett och samma tak. Läraren ska inte behöva uppfinna alla uppgifter själv

Leif Strömquist berättar att grundtanken med deras tjänst är att utgå ifrån vad forskningen säger om god matematikundervisning. Verktyget utgår ifrån en metod som bygger på att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och för att undvika mekaniskt repeterande utan förståelse, säger han.

– Från forskarhåll pratar man mycket om att låta eleverna själva lösa problem, där de får tänka själva men i praktiken har mycket lite skett som stödjer detta i läromedlen.

I traditionell undervisning är läraren experten som går igenom teori och exempel och sen får eleven repetera och träna procedurer. Kunskaperna testas vid en skrivning. I värsta fall glömmer man sedan allt igen, menar Leif Strömquist.

– Metoden i vårt verktyg bygger på att eleven ska utveckla egna lösningsstrategier. Man presenteras för konkreta problem att lösa. När man löst tre uppgifter korrekt höjs ribban, blir det fel stannar man kvar på samma nivå. Man kan få tips på för hur man ska lösa uppgiften men inget facit. Det man lär sig är en strategi och metod för att lösa det generella problemet, vilket gör eleverna mer aktiva i sitt eget lärande.

Hur skiljer sig er produkt från ett analogt material?

– Det är interaktivt. Så vill du visa en kubs egenskaper kan man vrida, vända, veckla ut och dissekera på ett helt annat sätt än i en bok. Dessutom slumpas det hela tiden fram unika uppgifter till eleverna, så om de diskuterar med varandra blir det snarare frågor som ”hur ska jag förstå det här?” istället för att bara snegla på grannen, säger Leif Strömquist och tillägger:

– Sen kan lärare hålla en fördjupande diskussion i helklass och följa upp om eleverna kör fast. Hela grundtanken är att underlätta för läraren.

Kommentera