Annons
Lena Boström är projektledare för den svenska delen av forskningsprojektet, där också kollegorna Marcia Håkansson Lindqvist och Ulrika Gidlund ingår. Bilden är ett montage. Foto: Mittuniversitetet, Shutterstock.com

Nytt nätverk vill bota lärarbristen: ”Behovet är akut”

Publicerad 23 november 2020

Fakta

What About Teachers´ Shortage (WATS up)

  • Forskningsprojektet startar 2021 och pågår i tre år framåt.
  • Forskargrupper i Sverige, Danmark och Tyskland kommer då att ta fram underlag och empiri från varje land och fyra gånger per år sammanstråla för att dela resultat, skriva genomsamma artiklar och tillsammans arbeta fram en strategi för att motverka problemen med lärarbrist.
  • Nätverkets långsiktiga mål att etablera ett nätverk för kunskapsutbyte där fler länder kan inkluderas för i ännu högre grad nå ut med forskningsresultat och öka kunskapsbasen på bred front.

Källa: Lena Boström och Mittuniversitetet.

Bristen på behöriga lärare är ett problem i Sverige, och i många andra europeiska länder. För att få en klarare bild över situationen inleds nu ett nytt projekt där forskare samarbetar för att analysera och hitta sätt att greppa problematiken.

I forskningsprojektet ska ett särskilt team forskare utforska och förklara problematiken kring den akuta lärarbrist som många länder i Europa tampas med.

–  Det finns tre syften med det här projektet. Det ena är att vi vill ta reda på mer om bakgrunden till lärarbristen eftersom den är så pass utbredd i hela Europa. Det andra är att vi vill få fram resultat, forskning och indikatorer på hur vi kan komma tillrätta med bristen, medan det tredje syftet är att få ett internationellt perspektiv så att vi kan ta del av varandras kunskap, säger Lena Boström, professor i pedagogik och svensk projektledare.

Det nya nätverket går under namnet What About Teachers´ Shortage (WATS up) och utgörs av forskare från Sverige, Danmark och Tyskland.

Förhoppningen är att det treåriga forskningsprojektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, ska leda till ökad förståelse för skillnader mellan de olika länderna och att dessa kunskaper sedan ska återföras till viktiga skolaktörer. Därefter är tanken att forskarna, tillsammans med externa experter, ska hitta hållbara och genomtänkta vägar för att motverka problemen med lärarbrist.

– Jag hoppas det här ska leda till att läraryrket blir attraktivt och får högre status. Det är otroligt viktigt för ett vitalt samhälle att barn får god utbildning och att lärare trivs och känner sig uppskattade, säger Lena Boström.

Som projektledare för den svenska delen av samarbetet, där också kollegorna Marcia Håkansson Lindqvist och Ulrika Gidlund ingår, anser hon att nätverket är nödvändigt för att de drabbade länderna ska kunna dela och överföra den kunskap och erfarenhet som krävs för att komma tillrätta med problemet.

– I Sverige och många andra länder i Europa, med undantag för Finland, är bristen på behöriga lärare ett jättestort och accelererande problem. Behovet är akut och vi måste arbeta på bred front för att komma framåt och skapa en bra situation i skolorna, säger Lena Boström.

Hon menar att den största skillnaden jämfört med tidigare insatser är att det aktuella projektet kommer att bygga på dokumentstudier, forskning och evidensbaserat underlag.

– Vi kommer också att gå ut på bred front till olika populationer. Det är inte bara politikerna som äger frågan utan vi vill gå ut till de som jobbar på fältet också. Det här kommer att ge oss en överblick och olika perspektiv från olika målgrupper, något som vi tror skapat större förståelse för problematiken.

– Att vi dessutom får vi vara med och bidra i denna högst aktuella och viktiga samhällsfråga känns spännande och stimulerande, säger Lena Boström.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons