Politik

Nytt professionsråd planerat till hösten

Lina Axelsson Kihlblom

Skolminister Lina Axelson Kihlblom ger Skolverket i uppdrag att bland annat undersöka hur villkoren för en ”erfaren” legitimerade lärare skulle kunna konstrueras – och minska administrationen.

| Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Ett nytt råd för professioner i skolväsendet inrättas den 1 oktober i år.
Och Skolverket får i uppdrag att ta fram innehållet i en nationell struktur för rektorer, lärare och förskollärare till hösten 2023.

Regeringen vill på sikt skapa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.

– Inrättandet av ett professionsprogram är en omfattande, genomgripande och långsiktig insats för att fortsätta förbättra elevernas kunskapsresultat och göra skolprofessionerna mer attraktiva. Det är viktigt, inte minst för att få fler utbildade lärare i hela landet, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Här är Skolverkets uppdrag från utbildningsdepartementet:

  • ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling,
  • ta fram en struktur för ett samarbete mellan Skolverket och universitet och högskolor samt yrkeshögskolan som syftar till att utveckla insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling,
  • föreslå ett system för registrering av genomförd kompetensutveckling inom den nationella strukturen för kompetensutveckling inom givna ekonomiska ramar, och
  • undersöka hur villkoren för en meriteringsnivå benämnd ”erfaren” för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare skulle kunna konstrueras. Skolverket ska i arbetet med hur villkoren kan konstrueras särskilt beakta att den administrativa bördan minimeras för rektorer, lärare, förskollärare och huvudmän samt för myndigheten.

Lärarfacken är starkt kritiska till att regeringen ger ordförandeskapet i rådet till Skolverket. Istället bör det vara representanter för professionen som leder arbetet, menar de.

– Professionsprogrammet är oerhört viktigt för läraryrkets utveckling och attraktivitet. Men regeringen tänker helt fel när de utser en myndighet att leda arbetet. Det är lärarna som ska ha det största inflytandet över sin egen kompetensutveckling och inte byråkrater, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt välkomnar man att rådet ges i uppdrag att förslå den ytterligare meriteringsnivån ”erfaren lärare”. Facken menar att alla legitimerade lärare med gedigen erfarenhet måste premieras inom ramen för professionsprogrammet.

– Vi har verkligen betonat betydelsen av att det finns ett meriteringssteg för erfarna lärare. Vi välkomnar därför att regeringen lyssnat på oss och nu ger i uppdrag att ett sådant steg ska utformas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Skolverkets arbete ska vara klart senast i oktober 2023.

Kommentera