Lärarbrist

Facken varnar efter nytt skyddsstopp: Över 200 skolor kan tvingas stänga

vittangi-ht2022

Vittangi Skola och rektor Siv-Britt Mangi (till höger) i korridoren med Miriam Lang som för två år sedan flyttade från Tyskland till Vittangi tillsammans med sin make som också jobbar på skolan.

| Foto: Simon Eliasson

Mellan- och högstadiet på Vittangi skola i Kiruna stängs efter skyddstopp på grund lärarbrist. Detta två veckor efter skyddsstoppet av Raketskolan i samma kommun av samma skäl. Lärarfacken varnar för att många fler skolor kan gå samma väg.
– Det är inte klokt att vi har så många skolor som saknar legitimerade lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

När Skolvärlden pratade med Lärarförbundets huvudskyddsombud i Kiruna, Carina Lidberg, om skyddsstoppet på Raketskolan spådde hon att fler skolor skulle komma att stoppa verksamheten på grund av lärarbrist. Det tog två dagar innan hon fick rätt.

– Med tanke på att vi har låg behörighet och lärarbrist i hela riket så är det väldigt få skyddssopp gjorda. Lärare har över lag en genomgående hög arbetsbelastning samt en icke godtagbar arbetsmiljö och det sliter på hälsan, säger hon.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik läggs i snitt sju skyddsstopp på svenska skolor varje år. Men att orsaken till stoppet är brist på behöriga lärare är ytterst ovanligt. Nu pekar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet på att risken för en ökning är överhängande – över 200 grundskolor har en ännu lägre andel behöriga lärare än Raketskolan.

– Det slår hårt mot eleverna och drabbar såväl skolresultaten som lärares arbetsbelastning. För att långsiktigt komma till rätta med lärarbristen och skapa likvärdiga förutsättningar krävs ett statligt huvudansvar och insatser som gör läraryrket mer attraktivt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Svårt att rekrytera lärare i glesbygden

Skolvärlden besökte den nu aktuella Vittangi skola i maj i år och rapporterade om svårigheterna att rekrytera lärare till den lilla glesbygdsskolan. Skolverkets statistik talar sitt tydliga språk:

  • I mitten på februari i år var knappt 35 procent av lärarna i årskurs 1–3 legitimerade och behöriga i minst ett undervisningsämne.
  • Motsvarande andel för dem som undervisade på mellanstadiet var drygt 3 procent och 5,5 procent på högstadiet.

– Vi har en väldigt låg behörighet, även om en lärare som tidigare var obehörig är på väg att få sin legitimation och kommer att vara behörig i svenska, engelska och franska säger skolans rektor Siv-Britt Mangi till Skolvärlden då.

LÄS HELA REPORTAGET FRÅN VITTANGI SKOLA HÄR

Som svar på frågan ”Hur blir det till hösten?” svarar hon:

– Jag vet inte. Kiruna kommun har haft ute en gemensam annons för alla kommunens skolor. Den gav inga sökande till Vittangi. Vi ska nu gå ut med egna annonser.

Nu vet vi svaret. Skolan har till slut fått stänga när den personal som finns på plats inte längre räcker till.

– Det är hemskt att se vår personal som så hjälpsamt och lojalt har ställt upp, att se dem ta slut, säger Siv-Britt Mangi till Sveriges Radio angående skyddsstoppet.

Skyddsstopp kan vara början på en vändning

Huvudskyddsombudet Carina Lidberg tror att fler liknande skyddsstopp kan vara en väg att komma tillrätta med en ohållbar situation på landets skolor.

– Det ger möjlighet till ett omtag av verksamheten och man finner förhoppningsvis nya kreativa lösningar på problemen i dialog och samverkan med varandra, säger hon till Skolvärlden.

Kommentera