spsm_sprakstorning_material
Specialpedagogik

Nytt studiepaket om språkstörning

Nu lansera SPSM ett länge efterfrågat studiepaket som ska underlätta för lärare att anpassa undervisningen till elever med språkstörning.

Lärare, förskollärare och föräldrar har länge efterfrågat tryckt material som kan stödja undervisningsarbetet med elever som har språkstörning, enligt Pia-Lotta Sahlström, chef för resurscenter tal och språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

– Det är många skolor där ute som arbetar med barn som har språkstörning av olika slag. De behöver ett lätthanterligt material som beskriver vad språkstörning innebär och hur de kan anpassa undervisningen efter de här eleverna, säger hon.

Nu lanserar SPSM boken ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola”, som syftar till att underlätta för lärare att skaffa förståelse för funktionsnedsättningen, men också ge tips på hur man kan arbeta för att ge rätt stöd för varje individ.

– Det innehåller ett stort antal variationer av metoder och material som man kan kombinera på olika sätt, beroende på vad eleven behöver träna upp. Det är väldigt individuellt vad en elev med språkstörning har behov av och därför är det viktigt att kartlägga vilket stöd som passar innan man gör insatserna.

Boken innehåller även bland annat tips på hur man kan samarbeta med föräldrarna på ett bra sätt.

– Jag hoppas att den kan inspirera lärare och förskollärare till att jobba vidare med, och utveckla, barn med språksvårigheter.

Materialet går att ladda ner och skriva ut gratis, eller beställas som tryckt upplaga, på SPSM:s hemsida.

Kommentera