svante_turkiet2

Svante Tideman, 1:e vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Turkiet

”Oacceptabelt att lärare hindras från att undervisa”

Lärarnas Riksförbund fördömer turkiska regeringens repression mot lärare.
– Vi har lämnat en protest och följer nu utvecklingen med oro, säger Svante Tideman, 1:e vice förbundsordförande.

Åtgärderna mot lärare

48 000 anställda inom offentlig sektor har sparkats eller gripits.

Akademiker förbjuds att resa utomlands i tjänsten.

15 000 anställda i den offentliga skolan är avstängda från arbete. 

21 000 pedagoger från privata skolor är avstängda. 

Drygt 1 500 dekaner tvingas lämna sina poster på universiteten.

Källa: Nyhetsbyrån AFP / Svenska Dagbladet

De senaste dagarnas rapporter om lärare och akademiker som fängslats, sparkats, belagts med reseförbud och fått sina licenser indragna i kölvattnet av den misslyckade statskuppen i Turkiet har fått lärarorganisationerna att reagera.

– Vi tar emot rapporterna att tiotusentals lärare blivit avstängda från sina tjänster med stor bestörtning. Lärarnas Riksförbund tar inte ställning i konflikten som sådan, men lärare måste kunna få utföra sitt arbete och bedriva undervisning gentemot sina elever utan påtryckningar och förbud, säger Svante Tideman.

Via den europeiska lärarorganisationen European Trade Union Committee for Education (ETUCE) har LR lämnat en skrivelse direkt till den turkiska regeringen som fördömer de repressiva åtgärderna.

– Brevet uppmanar regeringen att upphöra med det här. Det man vill är att de här yrkesgrupperna ska få utföra sitt arbete och åtnjuta fullständiga mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet och allt vad det innebär.

Svante Tideman lyfter fram skolans grundläggande roll i civilsamhället för att belysa allvaret.

– Att en sådan fundamental samhällsfunktion som skolan inte fungerar är väldigt allvarligt. Lärare är en av de yrkesgrupper som ska stå för stabilitet i statens tjänst, och det är de som nu utsätts för repressiva åtgärder. Det är oacceptalbelt, säger han.

Kan det bli aktuellt med fackliga demonstrationer eller liknande om situationen för lärarna i Turkiet inte förändras?

– Om det här blir en långvarig konflikt blir det säkert någon form av uttalanden eller aktiviteter där man protesterar. Men det skulle ju få mest effekt om det blir på internationell nivå, så LR kommer inte vara drivande i det. Information sprids ju med ett knapptryck så det finns goda möjligheter att få till stånd en samlad protest.

Kommentera