gronvall_nylander_jansson

Camilla Waltersson Grönvall (M), Christer Nylander (L), Bo Jansson (LR).

Kommentarer

”Obegripligt att spara på specialpedagogik”

Både opposition och lärarfack är kritiska till att regeringens vårbudget innebär besparingar på skolan och uppskjutna satsningar.

– Regeringen väljer att spara på skolan. Det tycker vi är helt fel prioritering. Det drabbar i första hand de minsta barnen och barn i behov av särskilt stöd, bland annat genom att man sparar på specialpedagogik. Det är för mig helt obegripliga prioriteringar, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), Ledamot i Utbildningsutskottet.

– Att man drar in 100 miljoner kronor på specialpedagogik för de elever som har allra störst behov och lägger pengarna på meningslösa subventioner av skollokaler är direkt provocerande, säger Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Regeringen skjuter upp en tidigare annonserat satsning på 500 miljoner till upprustning av befintliga skollokaler, och lyfter istället fram att de satsar 100 miljoner på nybyggnation av skollokaler i kommuner som tagit emot många nyanlända.

Vi saknar riktigt skarpa förslag i budgeten

– 100 miljoner till nya skolor är ju som ett skämt, det är svårt att ta på allvar. Det är ungefär vad en enda skola kostar. Tio miljoner till utvärdering av utländska examensbevis, och 40 till att få fram fler SFI-lärare, det är visserligen välkomna satsningar men de är för tunna, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Lärarförbundet skriver i ett pressmeddelande att ”det är förvånande att regeringen ena dagen framhäver sin satsning på nya skollokaler och nästa dag väljer att senarelägga den fem gånger så stora satsningen som man tidigare lovat genomföra i år”. Även Lärarnas Riksförbund är kritiska:

– Vi saknar riktigt skarpa förslag i budgeten. Till exempel hade regeringen kunnat avsätta pengar till lärarassistenter redan nu. I stället skjuts satsningar vi hade räknat på framtiden och det är olyckligt, säger ordförande Bo Jansson och fortsätter:

– Det går bra för svensk ekonomi nu och varje krona som satsas på utbildning är oerhört viktig. Av de tio miljarder som går till kommunerna så måste mycket gå till skolan. Pengar till utbildning och till skolan är ingen kostnad, utan en investering för framtiden. Utbildning är också nyckeln till en bra integration för alla de som kommer hit.

* I en tidigare version av den här texten skrev Skolvärlden att regeringen skjuter upp satsningen på lågstadiet. Det var felaktigt.

Kommentera