anne_pihlo_klassrum_elever

Anne Pihlo är föreningsordförande i LR Borås och sitter i LR:s styrelse.

| Foto: Anders Engström/Shutterstock
Behörighet

Obehöriga undervisar – trots tillgång på legitimerade lärare

Bekvämlighet och ekonomi kan vara orsaker till att huvudmän låter obehöriga undervisa.
– Myndigheterna borde granska detta hårdare, säger Anne Pihlo på LR.

Lärarbristen har tvingat fram undantag från regeln att enbart behöriga och legitimerade lärare får anställas och undervisa i skolan. Med ett underskott på 45 000 lärare år 2033 enligt Skolverkets senaste prognos är lärarbristen ett verkligt hot mot skolan, men det är inte den enda anledningen att huvudmän tar in obehöriga i klassrummet.

Nyligen kritiserades Byttorpskolan i Borås av Skolinspektionen för att man använt obehörig personal i undervisningen trots att legitimerad och behörig personal fanns att tillgå. Enligt Anne Pihlo, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Borås, är bekvämlighet en anledning till att obehöriga blir kvar i skolan år efter år.

– Det finns personer som hänger kvar i systemet och får förnyade tjänster helt enkelt för man arbetsgivarna tycker att det fungerar. De annonserar inte alltid ut de här tjänsterna som är besatta med obehöriga. Rektorerna känner att de har personal som fungerar och vill inte ändra på det, säger hon.

När det kommer till ekonomiska incitament att anställa obehöriga säger Anne Pihlo att förvaltningsledningen i Borås uttryckt det hela väldigt klart:

– Det är nog ingen uttalad strategi att man undviker behörig personal för att det blir billigare, men förvaltningen har samtidigt öppet erkänt att man inte skulle ha råd att tillsätta alla lärartjänster med behörig personal. Då skulle man gå väldigt stora summor back, säger hon.

Problemet med skolor som använder obehörig personal i undervisningen är inte begränsat till Borås. Nyligen debatterades frågan i riksdagen, där Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad menar att Skolinspektionen borde ges mandat att granska skolor specifikt utifrån kriteriet lärarbehörighet.

Roger Haddad

Roger Haddad | Foto: Riksdagen.se

– Vi har lärarbrist och ovanpå det problem med behöriga lärare som prioriteras bort i vid rekryteringen. Då är det inte tillfredställande att Skolinspektionen inte kan komma med vitesföreläggande på skolor som har en låg behörighet, säger han.

Han menar att det leder till en pedagogisk segregation när skolor i socioekonomiskt svaga områden har svårare att rekrytera behöriga lärare än skolor i mer välmående områden.

– Det finns inget viktigare än att elever får möta behöriga och kunniga lärare, särskilt i de utsatta områden där eleverna behöver skolans kompensatoriska effekt. Den får de inte om en stor andel av lärarna är obehöriga.

Han menar också att undantagsregeln som låter huvudmän anställa obehöriga på årsbasis borde förses med ett villkor: Den som anställer en obehörig ska omedelbart se till att utbilda den personen med målet att göra den behörig.

– Regelverket får inte uppmuntra eller skapa möjlighet till att utnyttja luckor i lagen, säger han.

Att Skolinspektionen skulle granska i vilken mån lärarna på skolor är behöriga tycker Anne Pihlo på LR låter som ett bra förslag.

– Man borde verkligen granska detta. Här i Borås är det definitivt inte en prioriterad fråga. Det blir ett enormt problem eftersom vi har vissa skolor som har hundra procent behöriga lärare, medan andra har 40 – 50 procent. Det är inte nödvändigtvis kopplat till socioekonomiskt utsatta områden, det handlar mer om var det finns en rektor lärarna trivs med och en god arbetsmiljö som gör att man stannar kvar, säger hon.

Kommentera