shutterstock_637053487
Foto: Shutterstock
Politik

Obligatorisk förskoleklass blir verklighet

Regeringen vill att förskoleklass bli obligatoriskt redan nästa läsår. Nu får de stöd av Sverigedemokraterna vilket innebär att de ser ut att ha riksdagsmajoritet för förslaget.

Regeringen beslutade i somras att gå vidare till lagrådet med förslaget om skolplikt från sex års ålder, genom att göra förskoleklassen obligatorisk. Målet är att de nya reglerna ska börja tillämpas från och med höstterminens start 2018.

Även alliansen vill att alla sexåringar ska gå i skolan men motsätter sig idén om obligatorisk förskoleklass. Istället vill man ha en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder vilket skulle innebära att lågstadiet blir fyraårigt.

Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall har tidigare sagt till Skolvärlden att hon ser två huvudsakliga problem med obligatorisk förskoleklass.

– Det ena är kompetensen på de pedagoger som ska möta våra sexåringar. Ska vi vända kunskapsresultaten i svensk skola, måste sexåringarna få bästa förutsättningar för kunskap och då måste pedagogerna ha kunskap om läsinlärning och matematik.

Det andra är tidsplanen.

– Jag oroar mig mycket över hur skolhuvudmännen ska kunna få detta på plats till hösten 2018.

Men nu meddelar TT att regeringen ser ut att få igenom sin proposition eftersom Sverigedemokraterna (SD) inte tänker ansluta till Alliansens linje.  

– Vi kommer inte så långt som vi vill, men propositionen är ett steg i rätt riktning och är tillräckligt bra för att få gå igenom, säger utskottsledamoten Stefan Jakobsson (SD) till TT.

Kommentera