Regeringsförslag

Obligatorisk skolstart från sex års ålder

Tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder. Det föreslår regeringen och nu ska frågan utredas. 
– Detta är något vi efterfrågat länge, säger Lärarnas Riksförbunds Bo Jansson.

Som ett led i att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i den svenska skolan tillsätter regeringen nu en utredning om förlängd skolplikt. Regeringen vill ha en tioåring grundskola med skolstart från sex års ålder, vilket innebär att det nya lågstadiet blir fyrårigt. De kunskapskrav som i dag finns för lågstadiet ska finnas kvar. 

Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande, är positiv till förslaget och menar att det är viktigt med tidiga insatser för att kunskapsresan ska bli framgångsrik för varje elev.

– Jag är mycket glad för att Lärarnas Riksförbunds förslag om en riktig tioårig grundskola nu kan bli verklighet. Det är också väldigt bra att lågstadiet blir 4-årigt, säger han i ett pressmeddelande. 

Regeringen föreslår också att skolplikten ska förlängas med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan. Det ska också bli obligatorisk sommarskola för dessa elever. 

Ambitionen är att reformen ska vara genomförd till slutet av nästa mandatperiod, eller början av mandatperioden därpå. 

Läsåret 2012/2013 gick cirka 95 procent av alla sexåringar i förskoleklass. 

 

Kommentera