mia_smith_sprak_shutterstock
Språkval

”Obligatoriskt språkval i sexan förvärrar lärarbristen”

Nästa läsår blir språkvalet obligatoriskt för alla elever i årskurs 6.
– Lärarbristen är den stora utmaningen, den är redan stor och kommer bli än mer kännbar nu, säger språkläraren Mia Smith.

Stadieindelad timplan

Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 (i specialskolan årskurserna 1-4, 5-7 och 8-10).
Skolverkets tar fram förslag till nya timplaner, där antalet timmar för de olika ämnena (ämnesområden i träningsskolan) fördelas mellan låg-, mellan-, och högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde kommer inte att förändras, med undantag för sameskolan som får 48 timmar ytterligare undervisning i moderna språk.

Förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan har lämnats till regeringen. Timplanen är dock inte beslutad. 

Källa: Skolverket

Idag är det upp till huvudmannen om eleverna ska börja med skolval redan under mellanstadiet men från och med nästa läsår blir det obligatoriskt med språkval från och med årskurs 6.

Skolverket har regeringens uppdrag att ge förslag på en stadieindelad timplan – idag kan det skilja mycket mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser – och i samband med ska alla elever börja språkvalet i sexan.

Förändringar innebär också att kursplanerna och kunskapskraven kommer revideras i ämnena moderna språk och teckenspråk för hörande. Nytt är också att betyg ska sättas från årkurs 6 i dessa ämnen, idag sätts betygen först i sjuan.

Mia Smith är lärare i tyska och engelska och undervisar redan idag elever i tyska från årskurs 6. Hon ser både för och nackdelar med att språkvalet blir obligatoriskt från sexan.

– Det finns forskning som säger att ju tidigare desto bättre, medan annan forskning säger tvärt om. Min egen erfarenhet säger att eleverna i sexan är oerhört nyfikna på språk och suger i sig allt de hör. Den lusten avtar ofta i tonår, så det kan vara smart att utnyttja den nyfikenhetsaspekten, säger Mia Smith och tillägger:

– Idag gör skolorna olika och det blir ett jätteproblem om en elev byter skola. De hamnar i ofas. Här i Göteborg kan det skilja sig åt mellan olika stadsdelar. Sett ur det perspektivet är det förstås bra att man nu måste göra lika.

Men det finns ett stort problem och det är lärarbristen.

–  Bristen på behöriga och legitimerade lärare i moderna språk är redan jättestor och bristen kommer än mer kännbar i och med reformen, säger Mia Smith.

Själv har hon jobbat på en skola i Göteborg där hon hade undervisningen med elever som kom från 3 olika skolor.

– Tänk då hur det ser i glesbygden. Eleverna kan ju inte åka hur långt som helst för sin språkundervisning, men jag har hört om skolor som bussar eleverna. Man pratar en hel del om fjärrundervisning och frågan är om det kommer bli en vanlig praktik i sexan? Och vad händer med elevernas entusiasm då? Det kan bli jättesvårt.

Hur ser intresset ut bland eleverna, vill de läsa språk?

– Ja, framförallt spanska är populärt och så har det sett ut ett tag. Men jag är med i tysklärargrupper på Facebook och där är många som vittnar om en ökad tillströmning av elever även till tyskämnet.

Kommentera