domarklubba-810

Två av justitieråden tyckte att kränkningen borde rubriceras som ringa.

Dom

Oenighet i Högsta domstolen i fallet med örfilad sjuåring

En oenig Högsta domstolen dömde Svenljunga kommun till 5 000 kronor i skadestånd i ett uppmärksammat fall där en lärare örfilat en spottande sjuåring.
– Den här domen har ingen större påverkan, eftersom den inte var enhällig, säger Kristina Rollbäck, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund.

Tvisten mellan Svenljunga kommun och Skolinspektionen vandrade ända upp i Högsta domstolen, vars dom inte går att överklaga. Tingsrätten och hovrätten hade först bedömt örfilen som en ringa kränkning.

– Du har rätt att ta tag i en elev, men den här läraren gick över gränsen. Det är alltid jättesvårt i en akut situation att avgöra var den går. Våra professionella, utbildade lärare har oftast en god känsla för det, säger Kristina Rollbäck.

Sjuåringen hade varit stökig och till slut spottat på sin lärare, som reflexmässigt utdelade en örfil. Läraren bad om ursäkt direkt efteråt, men dömdes i tingsrätten för ringa misshandel.

Men Skolinspektionen ville även ställa huvudmannen, Svenljunga kommun till svars. Och vann alltså tvisten i högsta instans.

– Det viktiga är lärarnas tillsynsansvar. De ska se till att eleverna mår väl, psykiskt och fysiskt under skoltiden. Och det ansvaret påverkas inte av domen, säger Kristina Rollbäck.

Två av justitieråden i Högsta domstolen gick på tingsrättens och hovrättens linje, och menade att örfilen borde betraktas som ringa kränkning. På grund av att domstolen inte var enig får domen heller ingen större betydelse för praxis, menar Kristina Rollbäck.

– Vi fortsätter att följa liknande situationer, säger hon.

Kommentera